Orientační nabídka


 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 

 
 
ujep

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen UJEP) je moderní vědecké, pedagogické a kulturně vzdělávací centrum Ústeckého kraje. Vzdělává více než 12 000 studentů a zaměstnává 900 pracovníků.
Hrdě se hlásí k městu Ústí nad Labem a významným způsobem přispívá k rozvoji svého regionu.

Univerzitou je již od roku 1991 a disponuje 8 fakultami:

  • fakulta sociálně ekonomická
  • fakulta umění a designu
  • fakulta strojního inženýrství
  • fakulta zdravotnických studií
  • fakulta životního prostředí
  • filozofická fakulta
  • pedagogická fakulta
  • přírodovědecká fakulta

Rektor univerzity vyjádřil podporu Paktu zaměstnanosti následovně:

Pakt zaměstnanosti považuji za jednu z důležitých platforem, na které se mohou potkávat klíčoví aktéři Ústeckého kraje a řešit problémy trhu práce (jeho proměn a potřeb) a potenciálu lidských zdrojů, jímž Ústecký kraj disponuje. Vzdělávací instituce jsou v této diskusi nezastupitelnými aktéry, jež v ideálním případě vždy flexibilně a promptně reagují na dynamicky se měnící ekonomickou situaci kraje. Zvláště v době příprav projektů pro nové programovací období EU je důležité, aby tyto diskuse byly vedeny s maximální intenzitou a frekvencí. Tyto jednotlivé strany o sobě musí vědět a s ohledem na to i tvořit své vlastní projektové strategie a na nich zároveň vzájemně participovat.

Martin Balej, rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 
Zodpovídá: Bc. Edita Kovaříková
Vytvořeno / změněno: 21.3.2022 / 21.3.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies