Orientační nabídka


 

!!!!! UPOZORNĚNÍ !!!!!

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
OZNÁMENÍ O UKONČENÍ PLATNOSTI NĚKTERÝCH ÚPD
 

 
 

Tímto si dovolujeme upozornit obce, že územně plánovací dokumentace schválené přede dnem 1. července 1992 pozbývají dnem 1.1.2010 platnosti, a to v souladu s ust. § 187 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

 

V této souvislosti připomínáme, že při rozhodování o změnách v  území je od 1.1.2010 nutné nahlížet na takové území jako na území bez platného územního plánu (souvislost s ust. § 2 odst. 1 písm. d), § 18 odst. 5, § 188a odst. 1 stavebního zákona).

 

 
Zodpovídá: Ing. Claudia Řípová
Vytvořeno / změněno: 18.12.2009 / 18.12.2009 | Zveřejnit od-do: 18.12.2009-31.3.2010
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém