Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Úprava dopravního značení v ul. Kamenická v Děčíně

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Odpověď pro Andreu Horákovou, Děčínský deník (Jan.Sredl@denik.cz)
 

 
 

Odpověď pro Andreu Horákovou, Děčínský deník (Jan.Sredl@denik.cz) ze dne 16. 10. 2007

 

Dotaz (v původním znění):

Dobrý den,

lidé v Děčíně si stěžují na ostrůvky, které jsou nově vybudované na Kamenické ulici v Děčíně. Jsou špatně vidět. Už si tam jeden řidič vyvrátil kolo jelikož, to neviděl. Také se obávají, že až napadne první sníh, tak to sněžný pluh shrne.

1)       Kdo to má na starost?

2)       Proč je to tak špatně označené?

3)       Nemělo by to být více vidět?

4)       K čemu tam vlastně ty ostrůvky jsou?

5)       Zajímá mě jestli se bude tedy značení ještě měnit když si na to lidé tak stěžují? Hlavně jestli budou právě ostrůvky více vyznačené.

ŘSD se vyjádřila takto: „Dopravní řešení ul.Kamenická v Děčíně bylo provedeno na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje po předchozím odsouhlasení DI PČR Děčín.“

 

Děkuji za odpověď.

Andrea Horáková

Redaktor děčínský Deník

 

Odpověď:

K úpravě dopravního značení v ul. Kamenická v Děčíně bylo přistoupeno na základě četných stížností občanů a také na základě několika podnětů DI PČR Děčín. Uvedený úsek silnice I.třídy č. I/13 byl policií dlouhodobě veden, právě z důvodu nevhodného dopravního značení, jako nebezpečný, s četnými dopravními nehodami. Problematiku představil mj. týdenník Princip (č.9/2007) v článku „Necháme se na Kamenické přejet?“ Krajský úřad proto v již květnu požádal správce komunikace, tj. Ředitelstvi silnic a dálnic ČR o úpravu dopravního značení, které tehdy neodpovídalo platným "Zásadám pro dopravní značení na pozemních komunikacích" a platným normám (ČSN 736110). Na Základě stížností občanů, podnětů DI PČR v Děčíně, po žádosti krajského úřadu a na základě intervence člena rady Ústeckého kraje Milana France, nechalo ŘSD zpracovat od akreditovaného projektanta dopravně-inženýrských staveb projekt "Rekonstrukce a dopravní opatření v ul.Kamenická v Děčíně". Jeho finální verze vyšla z mnoha jednání všech zainteresovaných stran, včetně zástupců Krajského úřadu Ústeckého kraje, Dopravního inspektorátu Policie ČR Děčín, Magistrátu města Děčín, ŘSD Ústí n.L. a dalších.

 

1) Tzv. ostrůvky byly na komunikaci vybudovány v rámci investiční akce, kterou nehradil Ústecký kraj. Ústecký kraj není ani správcem komunikace.

 

2) Vyznačení ostrůvků odpovídá zákonným předpisům. V opačném případě by souhlas s jejich označením nejprve nedal DI Policie ČR v Děčíně a následně, již s doloženým souhlasem policie, by jejich realizaci v rámci stavební akce Krajský úřad Ústeckého kraje nepovolil.

 

3) Viz. 2

 

4) Tzv. ostrůvky jsou, obdobně jako například zpomalovací pruhy nebo retardéry, prvkem zvyšujícím bezpečnost provozu na silnicích v městech, kde je silný provoz motorových vozidel a komunikaci často přecházejí chodci.

 

5) Žádná stížnost dosud nebyla Krajskému úřadu Ústeckého kraje doručena. Občané se pochopitelně mohou na krajský úřad obracet, ovšem v této souvislosti je vždy vhodnější doprovodit svůj podnět i např. zřetelnými fotografiemi. Připomínáme ale, že velmi častého porušení silničních předpisů se řidiči dopouštějí i tehdy, kdy nevěnují dostatečnou pozornost dopravnímu značení nebo úpravám na jim známé komunikaci, kterou projíždějí pravidelně např. při cestách do zaměstnání. Příklad, jenž zmiňujete, je přinejmenším sporný. Majitel poškozeného vozidla by musel prokázat, že se s dostatečnou pozorností věnoval řízení a že k poškození vozu došlo zaviněním správce nebo vlastníka komunikace.

 

Připravil: František Janačík, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení tiskových informací

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 788

janacik.f@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 11.12.2007 / 11.12.2007 | Zveřejnit od-do: 11.12.2007-11.1.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém