Orientační nabídka


 

Úřad práce - krajská pobočka pro Ústecký kraj

 

 
 
UP

Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce ČR“) je správním úřadem s celostátní působností a je organizační složkou státu. Úřad práce ČR byl zřízen dnem 1. 4. 2011, zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí Úřad práce ČR a je jeho nadřízeným správním úřadem.

Úřad práce ČR tvoří generální ředitelství, krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajské pobočky“). Součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště.
V čele Úřadu práce ČR je generální ředitel. V čele krajské pobočky je ředitel. V čele kontaktního pracoviště krajské pobočky je ředitel nebo vedoucí.

Krajské pobočky jsou organizačními útvary Úřadu práce ČR a plní v rámci kraje zejména tyto úkoly:

  • vytvářejí ve spolupráci s kontaktními pracovišti podmínky pro provádění státní politiky zaměstnanosti a činnosti v rámci zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o sociálních službách a zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
  • spolupracují při zabezpečování zaměstnanosti, mobility pracovních sil, rozvoje lidských zdrojů a sociální ochrany s územními samosprávnými celky a jejich orgány, sociálními partnery a organizacemi zaměstnavatelů,
  • podílí se na realizaci projektů, pro které je Úřad práce ČR příjemcem nebo kde jsou krajské pobočky zapojeny do realizace národních a systémových projektů, pro které je ministerstvo příjemcem,

  • atd.

Více informací k nalezení zde: http://https://www.uradprace.cz/web/cz/ustecky-kraj#obsah

Ředitel Krajské pobočky Úřadu práce pro Ústecký kraj vyjádřil podporu Paktu zaměstnanosti následovně: 

Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje je významnou komunikační platformou, kde jsou zastoupeny všechny klíčové skupiny ovlivňující trh práce v našem kraji. Díky tomu je možné co nejlépe působit na trhu práce a efektivně směřovat prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti. Díky spojeným silám v rámci Paktu je také možné získávat pro náš kraj maximum možné podpory v rámci různých operačních programů.

Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Ústí nad Labem


 
Zodpovídá: Bc. Edita Kovaříková
Vytvořeno / změněno: 21.3.2022 / 21.3.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies