Orientační nabídka


 

Ústeckému kraji byla proplacena závěrečná část dotace na obchvat kolem Roudnice nad Labem

Ústecký kraj obdržel dotaci na zrealizovaný projekt s názvem Nová komunikace u města Roudnice nad Labem, který byl podpořen z fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu, a to v rámci 70. výzvy IROP – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – II.
Tisková zpráva ze dne 8. listopadu 2022
Obchvat u města Roudnice nad Labem
 

 
 

„Ústeckému kraji se podařilo získat za závěrečnou žádost o platbu dotaci ve výši téměř 148,8 milionů korun. V souhrnu za všechny žádosti o platbu dohromady pak činí celková obdržená dotace 333,3 milionů korun, přičemž výše konečných celkových výdajů projektu dosáhla 460 milionů korun. Tento projekt byl zahájen již v roce 2018 a ukončen v květnu tohoto roku,“ sdělil podrobnosti k financování projektu krajský radní s gescí pro regionální rozvoj, zemědělství a rozvoj venkova Michal Kučera.

Projekt řešil výstavbu obchvatu jižně od města Roudnice nad Labem a jeho napojení na stávající silniční síť. Tato charakteristická liniová stavba v délce přes 3,5 km, která obsahuje čtyři okružní křižovatky a čtyři mostní objekty, vznikla tzv. na zelené louce a přispívá ke zvýšení regionální mobility a zefektivnění dopravní dostupnosti regionu prostřednictvím vymístění zejména tranzitní dopravy mimo centrum města.

„Nová komunikace tak přináší plynulejší a bezpečnější napojení Roudnice nad Labem na dálnici D8 a jsem nesmírně rád, že se nám takto daří získávat finance z evropských projektů,“ doplnil radní Michal Kučera.

Za zmínku stojí, že stavební práce zahrnovaly rovněž práce na přeložkách inženýrských sítí, napojení nové komunikace na stávající silnice, realizaci vodorovného a svislého dopravního značení, úpravy terénu v okolí díla a vybudování dvou protihlukových stěn. Realizaci stavebních prací doprovázel rovněž záchranný archeologický výzkum.

Stavbu realizovalo pro Ústecký kraj sdružení firem EUROVIA CS, a. s., a HERKUL, a. s., projektantem byla společnost PUDIS, a. s.

 

IROP

 

Obchvat u města Roudnice nad Labem
 Obchvat kolem města Roudnice nad Labem

 

Obchvat u města Roudnice nad Labem

 

Obchvat u města Roudnice nad Labem

 

Obchvat u města Roudnice nad Labem

 

Obchvat u města Roudnice nad Labem

 
Zodpovídá: Ing. Martin Volf
Vytvořeno / změněno: 8.11.2022 / 8.11.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies