Orientační nabídka


 

„Ústecký balíček“ legislativních změn čeká na schválení zákonodárci

logo ÚK
Ústecký kraj představil balíček legislativních změn, které mají napomoci dlouhodobě řešit napjatou situaci nejen na severu Čech. Celý soubor předkládaných legislativních změn se týká celkem čtyř oblastí. Tři z nich byly již 19. září 2011 předloženy Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a poslední část o veřejně prospěšných službách právě nyní prochází připomínkovým řízením starostů Ústeckého kraje. „Ústecký balíček“ počítá se změnou zákona v otázkách sociálního bydlení, hazardních her a upravuje postupy proti narušování veřejného pořádku. Navrhované úpravy legislativy mají vyřešit rostoucí napětí zejména v sociálně vyloučených lokalitách, na které Ústecký kraj upozorňuje již více než dva roky.
 

 
 

Tisková zpráva z 13. října 2011

 

Ve spolupráci s odborníky připravil Ústecký kraj balíček legislativních změn, které by měly přispět k eliminaci negativních jevů ve společnosti související obzvláště se socio-patologickými jevy a nepřizpůsobivými spoluobčany v sociálně vyloučených lokalitách, ale nejen tam. Podle tzv. Gabalovy analýzy z roku 2003 bylo jen v Ústeckém kraji 63 vyloučených lokalit a od této doby se počet obyvatel žijících v těchto místech neustále zvyšuje.

 

Nedostatečné řešení problémů souvisejících se sociálně vyloučenými lokalitami je živnou půdou pro vzestup násilných a extremistických projevů ve společnosti. „Všechna tato místa pojí znaky, jako je vysoká nezaměstnanost, drogy, kriminalita, lichváři a podnikavci parazitující na již tak svízelné situaci sociálně slabých občanů,“ uvedla Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje. „Mluví se o tom, že skupině nepřizpůsobivých obyvatel je potřeba pomáhat, snažit se je začleňovat do společnosti. Dnes se ptám, jaký je po dvaceti letech výsledek tohoto snažení, jak si poskytované pomoci tato skupina váží, co sama udělala, aby se začlenila a žila lépe. Nejdůležitější je zajistit bezpečnost slušných občanů proti nepřizpůsobivé menšině, která se snaží neustále obtěžovat své okolí a odkud plynou další projevy mezilidských konfliktů, jež pak nabírají nekontrolovatelný spád podobně jako na Šluknovsku. Žijeme v demokratickém státě, proto musíme chránit naší svobodu a zároveň respektovat pravidla, která nám jí zajišťují,“ dodala.

 

Předkládaný návrh počítá s úpravou stávající legislativy v otázkách zákonných opatření při zajištění bydlení osobám v hmotné nouzi, státní sociální podpoře, pomoci v hmotné nouzi. Dále se jedná o změnu loterijního zákona, správních a místních poplatků. Nová úprava počítá s jasnou definicí toho, co je to sociální bydlení, jak určit oprávněnou osobu, poradenství v otázkách zajištění sociálního bydlení, jednoznačné stanovení postupu při uzavírání nájemních smluv a úhrady energií.

V otázce provozování loterijních a hazardních her nebo sázek návrh počítá s rozšířením pravomocí jednotlivých měst a obcí zejména v souvislosti s regulací počtu a umístění heren a loterijních terminálů. Navíc zpřísňuje veškeré podmínky pro jejich provozování.

 

Revoluční změnou je připravovaný návrh novelizace v oblasti veřejné služby, kdy si příjemci dávek musí odpracovat část získané pomoci službou obci, která by měla vytvářet podmínky pro to, aby dokázala připravit pracovní místa pro tyto osoby. Kdokoliv by měl mít možnost odpracovat si také další dluhy, jako jsou pokuty a správní poplatky vůči municipalitám prostřednictvím veřejně prospěšných prací.

 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 13.10.2011 / 13.10.2011
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém