Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Ústecký kraj a PHARE

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Odpověď pro ČTK (Radka Fialová)
 

 
 

Odpověď pro ČTK k programu Phare

Ze dne 21.10.2003

 

1.

Kolik peněz doposud Ústecký kraj z fondu Phare získal ?

Na co získané peníze použil ?

Kdy má získat posledních sto milionů z fondu Phare ?

Na co budou použity ?

 

Odpověď:

Na tyto otázky může lépe odpovědět administrátor programu Phare Centrum pro regionální rozvoj ČR, regionální výkonná jednotka Chomutov: Pobočka Severozápad Uhříček Petr, Ing.,  474 623 720 uhricek@crr.cz.

 

2.

Připravuje již nyní kraj projekty na dotační tituly ze strukturálních fondů EU - na co budou zaměřeny?

 

Odpověď:

Podle předběžných odhadů by Ústecký kraj v rámci programů financovaných ze strukturálních fondů mohl v letech 2004 – 06 získat přibližně 300 milionů korun ročně. Další peníze by pak mohly přijít do kraje v rámci rozpočtových kapitol a dotačních programů jednotlivých ministerstev. Příprava na čerpání a využití těchto prostředků je do budoucna jednou z priorit kraje. Koncem září uspořádal kraj konferenci s názvem Příprava Ústeckého kraje na strukturální fondy. Hlavním cílem tohoto setkání bylo seznámit možné budoucí žadatele o dotace se základními informacemi o strukturálních fondech Evropské unie a způsobu jejich využití. Velká část jednání konference byla věnována informacím o jednání zástupců České republiky s Evropskou komisí v Bruselu (11. a 12. září), při kterém se podařilo sjednat konečnou podobu a výši finančních prostředků mimo jiné i pro Společný regionální operační program, který by měl být hlavním zdrojem financí pro regionální rozvoj. Na tuto konferenci, která byla jakousi pilotní akcí, by měly navazovat další konkrétněji zaměřené semináře.

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 21.10.2003 / 21.10.2003 | Zveřejnit od-do: 21.10.2003-21.11.2003

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém