Orientační nabídka


 

Ústecký kraj a Severočeské doly uzavřely deklaraci o spolupráci

1
Ústecký kraj a Severočeské doly Chomutov dnes podepsaly v budově SD v Chomutově deklaraci o spolupráci s cílem participace na projektu Listen to the voice of Villages – Naslouchejme hlasu venkova.
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA z 14. prosince 2009

1

 

Ústecký kraj a Severočeské doly Chomutov (SD) dnes podepsaly v budově SD v Chomutově deklaraci o spolupráci s cílem participace na projektu Listen to the voice of Villages – Naslouchejme hlasu venkova.

 

„Ústecký kraj podporuje obnovu území zasaženého těžbou uhlí, a to především formou investičních projektů, což představuje 15 ekomiliard určených na obnovu infrastruktury. Hledá ale i další cesty, jak podpořit revitalizaci, a především resocializaci tohoto území. Jednou z možností jsou i projekty financované z Evropské unie. Úspěchem je realizace projektu Listen to the voice of Villages – Naslouchejme hlasu venkova, neboť žadatelů ze zemí střední Evropy je celá řada a projekt byl vybrán ke spolufinancování již v první výzvě programu,“ řekla hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.

 

„Pomáháme projektům obcí a měst v našem okolí. Prioritami jsou vzdělávání, rozvoj infrastruktury a zlepšování stavu životního prostředí. Výsledky této pomoci jsou již zřetelně patrny a obce a města v okolí našich dolů se mohou směle zapojit do mezinárodních projektů, které podpoří turistický ruch a umožní navštívit občanům EU náš krásný kraj a uvidět skutečně Kraj s lepší vyhlídkou,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel SD Ing. Jan Demjanovič.

 

Projekt se zaměřuje na podporu rozvoje území určitým způsobem znevýhodněného vůči ostatním regionům. Úkolem projektu je zpracovat možnosti oživení těchto oblastí cestou podpory cestovního ruchu malého rozsahu. Pilotní území představuje 32 obcí, které spadají do území těžce zasaženého těžbou (např. Březno, Braňany, Mariánské Radčice či Světec). Projekt se rozhodl zviditelnit právě tuto dříve dlouho zatracovanou tvář Ústeckého kraje, který slouží jako zásobárna uhlí a elektrické energie celému státu již mnoho let. Cílem projektu je zpracovat studijní turistickou trasu, určenou školám a odborníkům, trasu vedoucí „po stopách dolů“, tj. ukázku těžby, skrývek ornice, výsypek a v návaznosti na to představit krajinu přetvořenou člověkem – rekultivované plochy, možnosti jejich využití, industriální krajinu, která se v případě Ústeckého kraje prolíná s historickými místy a malebnou přírodou. Turistická stezka se po ukončení projektu stane součástí nabídky mezinárodní Asociace Vital Villages.

 

Společnou propagací území partnerů projektu se předpokládá vytvoření nových pracovních míst v cestovním ruchu (zejména pro ženy, které zde mohou najít své uplatnění) a zviditelnění lokalit v turistické nabídce dosud málo či vůbec uváděných. Cílem je také motivace místních obyvatel a podpora jejich vlastních aktivit.

 

Slogan projektu zní Krajina změny, což symbolizuje pohled do budoucnosti a cestu dalšího rozvoje.

Přínosem projektu je možnost vzájemně sdílet zkušenosti se všemi partnery projektu a příležitost představit území z netradičního a nového úhlu pohledu.

 

Projekt zapadá do dlouhodobých aktivit Severočeských dolů Chomutov, které jsou presentovány  veřejnosti jako projekty:

     Pomáháme – dlouhodobá pomoc rozvojových projektů obcí a měst z okolí dolů Tušimice a Bílina a

     Kraj s lepší vyhlídkou – presentace Ústeckého kraje jako místa s velikou atraktivitou pro návštěvníky i občany našeho kraje.

 

V každém případě přímá a úzká spolupráce hlavních činitelů regionu – Krajského úřadu, Severočeských dolů, Českého svazu žen a zástupců malých obcí představuje další krok v podpoře rozvoje těchto území.

 

Více na www.listentothevoiceofvillages.org.

 

 

 

Připravili:

 

Mgr. Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 726

mob. 737 203 666

hanackova.m@kr-ustecky.cz

 

 

 

Ing. Vladimír Budinský, MBA

ředitel komunikace a strategie

Severočeské doly

Boženy Němcové 5359

430 01 Chomutov

Mobil:  +420 724 082 663

E-mail: budinsky@sdas.cz

www.sdas.cz

 

 

1
Před podpisem deklarace

(foto Severočeské doly)

 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 14.12.2009 / 14.12.2009 | Účinnost do: 15.1.2010
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies