Orientační nabídka


 

Ústecký kraj bude v rámci veřejné dražby prodávat zbytný majetek

Ústecký kraj představuje objekty a nemovitosti, které budou nabízeny k prodeji v rámci veřejné dražby majetku 7. prosince 2021. Mezi nabízenými nemovitostmi jsou areály bývalých hraničních přechodů, zdravotnických zařízení či pozemek určený k plnění funkcí lesa.
Tisková zpráva ze dne 1. prosince 2021
mmm
 

 
 
Veřejné dražby majetku Ústeckého kraje probíhají několikrát do roka. Kraj v nich nabízí oficiální cestou k prodeji svůj zbytný nemovitý majetek. „K péči řádného hospodáře, kterou nám, voleným zástupcům, ukládá zákon, patří také hospodárné a účelné nakládání s majetkem kraje. Kraj je, se svými příspěvkovými organizacemi, které s většinou jeho nemovitého majetku hospodaří, živým organizmem a logicky tak občas dochází k tomu, že se nějaká nemovitost stává zbytnou a dál ji vlastnit by nebylo ani hospodárné, ani účelné. Aby byl proces zbavení se takového majetku co nejtransparentnější a ekonomicky nejvýhodnější, pořádáme cca jednou čtvrtletně veřejné dobrovolné dražby, v nichž si zájemci mohou od kraje zbytné nemovitosti odkoupit,“ vyjádřil se k dražbám radní Ústeckého kraje pro oblast majetku a investic Tomáš Rieger.

V závěru roku, dne 7. prosince 2021, bude v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje (4. patro, č. d. 460) probíhat veřejná dražba areálu bývalé celnice v Rumburku – Horním Jindřichově, areálu bývalé celnice v Jiříkově, areálu bývalého hraničního přechodu Mníšek v Nové Vsi v Horách, budovy polikliniky v Rumburku, pozemku č. 899/3 v Údlicích a Pavilonu II. Lužické nemocnice v Rumburku – V Podhájí.

Areál bývalé celnice v Rumburku – Horním Jindřichově se nachází na tehdejším hraničním přechodu se Spolkovou republikou Německo. Je tvořený několika objekty a rozdělený průběžnou veřejnou komunikací. Budovy jsou zpravidla zděné, obdélníkového tvaru, nejsou podsklepené a mají jedno nebo dvě nadzemní podlaží o celkové užitné ploše cca 3200 metrů čtverečních. K budovám náleží také pozemky o celkové výměře 68 503 metrů čtverečních. Dražba tohoto objektu začne v 8:30 hodin.Areál bývalé celnice v Jiříkově na hraničním přechodu se Spolkovou republikou Německo je tvořený budovou bývalé celnice č. p. 617, samostatně stojícími řadovými garážemi a rozdělený průběžnou veřejnou komunikací. Volně stojící budova je podsklepená, dvoupodlažní, s valbovou střechou o celkově užitné ploše cca 930 metrů čtverečních. Garáže jsou nepodsklepené, přízemní, s pultovou střechou. K budovám náleží pozemky o celkové výměře 1 887 metrů čtverečních. Komunikace není součástí areálu. Zmiňovaná dražba začne v 9:30 hodin.Areál bývalého hraničního přechodu Mníšek v Nové Vsi v Horách se nachází v Krušných horách na hranicích se Spolkovou republikou Německo. Je tvořený budovou bývalé celnice č. p. 232, samostatně stojící garáží a okolními pozemky. Volně stojící budova je nepodsklepená, dvoupodlažní, se sedlovou střechou o celkové užitné ploše cca 1 000 metrů čtverečních. Pozemky nejsou oploceny po celém obvodu a mají celkovou výměru 4 134 metrů čtverečních. Následující dražba začne v 10:30 hodin.Budova polikliniky v Rumburku byla dokončena v roce 1930 jako zdravotní pojišťovna. Od poloviny dvacátého století je využívána pro účely poskytování ambulantní zdravotní péče pro oblast Šluknovského výběžku. Samostatně stojící budova je podsklepená a má čtyři nadzemní podlaží, včetně podkroví. Celková užitná plocha budovy má cca 1 550 metrů čtverečních. K budově dále náleží pozemky o celkové výměře 1 706 metrů čtverečních, které jsou oploceny a společně s budovou tvoří uzavřený areál. Dražba budovy polikliniky začne ve 12:00 hodin.Pozemek č. 899/3 v Údlicích o výměře 94 metrů čtverečních tvoří okraj většího lesního pozemku při oblasti rekreačních objektů. V souladu s územním plánem se nachází mimo zastavěné a zastavitelné území s funkčním využitím „plochy určené k plnění funkcí lesa“. Jedná se o tzv. monofunkční plochu. Dražba pozemku v Údlicích začne ve 13:00 hodin.Pavilon II. Lužické nemocnice Rumburk – V Podhájí vznikl kolem roku 1900 jako sanatorium. Později kolem roku 1917 byl využíván jako léčebna pro nervově postižené vojáky. Kolem roku 1950 bylo sanatorium zrušeno a od roku 1951 je využíváno pro účely poskytování zdravotní péče pro oblast Šluknovského výběžku. Poslední dražba dne se uskuteční ve 14:00 hodin.


 
Zodpovídá: Bc. Jan Nový
Vytvořeno / změněno: 1.12.2021 / 1.12.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém