Orientační nabídka


 

Ústecký kraj Českým drahám kompenzuje zvýšení cen trakčních energií

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Ústecký kraj Českým drahám kompenzuje zvýšení cen trakčních energií
Krajské zastupitelstvo rozhodlo, že Českým drahám a.s. přizná kompenzaci ve výši 35 milionů korun, pokrývající v II. pololetí ztráty vzniklé nárůsty cen energií a nafty. Představitelům kraje byl také poprvé představen dokument s dojednanými sankcemi za nepořádek ve vlacích nebo za zpoždění.
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 3. 9. 2008

 

Ústecký kraj Českým drahám kompenzuje zvýšení cen trakčních energií

 

Krajské zastupitelstvo odsouhlasilo 3.9.2008 navýšení úhrad kraje za prokazatelné ztráty při zajišťování veřejné vlakové dopravy Českými drahami a.s. Ke stávající roční smluvní částce 375 milionů korun zastupitelé dopravci přiznali pro druhé pololetí 2008 dalších 35 milionů korun, určených k pokrytí náhlého zvýšení cen provozních nákladů. Jejich nárůst podle Českých drah a.s. nezpůsobily jen nárůsty cen trakční energie o 17% a motorové nafty o 13% v roce 2008, ale také nemalé investice, vložené i do zlepšení kvality vozového parku vlaků regionální dopravy dodáním vozidel Regionova.

V současné době je v kraji provozováno pět těchto jednotek a šestá má být uvedena do provozu do konce tohoto roku.

 

Krajští zastupitelé byli při projednávání tohoto bodu seznámeni s obsahem dodatku k smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě, kterou Ústecký kraj s Českými drahami a.s. uzavřel v roce 2006. Přesto, že platnost této smlouvy končí 31. 12. 2008, České dráhy a.s. jsou připraveny přijmout podmínky obsažené v doplnění smlouvy. Dodatek má v průběhu září projednat Rada Ústeckého kraje a po jejím podpisu hejtmanem a zástupcem firmy vstoupí její ustanovení v platnost.

 

Připravovaný dodatek pojednává o povinnosti provozovat informační kanceláře alespoň v Děčíně, Mostě a v Ústí nad Labem, dále o povinnostech dopravce a také o smluvních pokutách, které by dopravci Ústecký kraj za jejich nedodržování uděloval. České dráhy a.s. se podpisem dodatku zaváží, že vlakové soupravy budou v době odjezdu uklizeny, řádně vytopeny, vybaveny hygienickými prostředky a neklesne-li venkovní teplota pod +5 °C, bude zajištěna tekoucí voda na WC. Dopravce se také zaváže, že 90 % vlaků regionální dopravy na území kraje pojede včas, tj. že při jízdě z výchozí do cílové stanice jím zaviněné zpoždění nepřevýší 5 minut. Příslušný přehled bude dopravce Ústeckému kraji dodávat.

 

Dodatek pamatuje i na sankce. Ty mohou dosáhnout měsíčně až 100 tisíc korun za každé započaté procento množství vlaků, jejichž zpoždění zavinily České dráhy a.s. Dále kraj může vůči Českým drahám a.s. uplatnit pokutu ve výši 2 tisíce korun za jeden zjištěný případ na jednom vlaku, když bude odhalena dodatkem specifikovaná závada funkčnosti vnějších dveří nebo oken. Pokutu ve výši 50 tisíc korun může kraj dopravci vyměřit za každý jednotlivý případ dodání nepravdivých údajů, které se dopravce zavázal kraji poskytovat.

 

Připravil: František Janačík, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení tiskových informací

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 788

janacik.f@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: František Janačík
Vytvořeno / změněno: 3.9.2008 / 3.9.2008 | Zveřejnit od-do: 3.9.2008-3.10.2008
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém