Orientační nabídka


 

Ústecký kraj hostil dvoudenní výjezdní zasedání Komise pro kulturu a památkovou péči Rady AKČR

V Ústí nad Labem proběhlo vůbec poprvé výjezdní zasedání Komise pro kulturu a památkovou péči Rady asociace krajů České republiky. Hlavním bodem programu dvoudenního zasedání byl především dotační program Národní plán obnovy a klíč k přerozdělování financí z něho uvolněných.
Tisková zpráva ze dne 2. února 2022
olk
 

 
 
Ve dnech 1. – 2. února 2022 hostil Ústecký kraj v Ústí nad Labem výjezdní zasedání Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Asociace krajů České republiky. Asociace krajů České republiky (AKČR) je uskupením sdružujícím jednotlivé kraje České republiky. Stěžejním úkolem asociace je hájit a prosazovat společné zájmy jejích členů. Vrcholný orgán AKČR představuje Rada tvořená hejtmany jednotlivých krajů a primátorem hlavního města Prahy. Rada může jako své iniciativní a poradní orgány zřizovat komise, které se specializují na určitou oblast či problematiku a Komise pro kulturu a památkovou péči Rady AKČR je příkladem jedné z nich. 

Hlavním bodem dvoudenního jednání výjezdního zasedání byl dotační program Národní plán obnovy. Národní plán obnovy je důkladně připravený a prodiskutovaný plán obsahující priority vlády ČR. Jednotlivé části, včetně finančních alokací, jsou navrženy tak, aby napomohly vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19 a přispět ke splnění reformních a investičních požadavků. Plán rovněž reflektuje také požadavky evropské unijní legislativy. K úterní odpolední části programu se online formou připojil také nový ministr kultury České republiky Martin Baxa, který se společně s komisí zamýšlel nad klíčem, na základě kterého by měly být krajům přerozdělovány finanční prostředky ze zmíněného dotačního programu. 

Velice rád jsem na jednom z loňských jednání nabídl náš kraj pro některé z příštích zasedání. To se zde nyní koná historicky vůbec poprvé. Kromě řady jiných témat, která byla na programu, se většina diskuze točila kolem výzvy na rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru z Národního plánu obnovy. Jsem rád, že čas připojit se k části našeho jednání si našel ministr kultury Martin Baxa," doplnil radní Ústeckého kraje pro oblast investic a majetku a současně člen Komise pro kulturu a památkovou péči Rady AKČR Tomáš Rieger.

Díky iniciativám Národního plánu obnovy je možné zcela zásadně rozvíjet kulturní a kreativní odvětví v jednotlivých krajích. Jedná se o velmi silnou podporu oblasti, která má obrovský potenciál a Ústecký kraj ji plně využije," doplnil předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje Vlastimil Skála.

Kromě diskuze nad Národním plánem obnovy otevřela komise společně s přizvanými představiteli z České komory architektů také otázky související s problematikou správy historického dědictví a architektury, včetně té současné. Zástupci České komory architektů se snažili představitelům krajů vysvětlit důležitost architektonických a urbanistických soutěží a apelovali na jejich častější implementaci při dalším rozvoji krajů. Zajímavou diskuzi související s kreativním vzděláváním v kulturních institucích otevřelo také sdružení Kompas, které upozornilo na stále více se ztenčující časovou dotaci výtvarných a kreativních oborů v rámci základního vzdělávání i na nedostatečnou motivaci vzdělávacích institucí k návštěvám institucí kulturních. 

V rámci doprovodného programu zasedání komise měli možnost její členové navštívit unikátní velkolepý výstavní projekt Muzea města Ústí nad Labem s názvem Naši Němci, který shrnuje dějiny česko-německých vztahů v pohraničí severních Čech.

jj
Zleva: předseda Komise Rady AKČR a hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller a radní Ústeckého kraje pro oblast investic a majetku Tomáš Rieger

kkj
K části jednání se online formou připojil také ministr kultury ČR Martin Baxa

hhjh
V rámci doprovodného programu navštívili členové komise unikátní výstavní projekt Naši Němci Muzea města Ústí nad Labem

kjjk
Součástí programu byla také diskuze se zástupci České komory architektů

 
Zodpovídá: Bc. Jan Nový
Vytvořeno / změněno: 2.2.2022 / 2.2.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém