Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Krizové situace

 

Ústecký kraj je připraven chránit zdraví a životy občanů

 
a
V tomto volebním období se uskutečnilo již třetí řádné zasedání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje, jež je poradním orgánem hejtmana a Oldřich Bubeníček je také jejím předsedou. V pátek 24. května se členové rady sešli v areálu Hasičského záchranného sboru ÚK v ústeckých Všebořicích.
 

 
 

Tisková zpráva ze dne 24. května 2013

V úvodu byl kooptován do tohoto poradního orgánu radní Martin Klika, jenž má v kraji mimo jiné v kompetenci právě bezpečností situaci. Pravidelnými body jednání BRÚK bylo hodnocení oblastí veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti v regionu, požární ochrany nebo zdravotnické záchranné služby v loňském roce respektive v prvním čtvrtletí roku letošního.  Hejtman Oldřich Bubeníček nám k jednání bezpečnostní rady mimo jiné řekl: „Aktualizovali jsme Traumatologický plán Ústeckého kraje, tedy ucelený systém poskytování maximální zdravotní péče při havarijních situacích nebo havarijního stavu na území kraje při respektování kompetencí základních složek našeho Integrovaného záchranného systému. Dostalo se nám rovněž informace o stavu zpracování Epidemiologického plánu ÚK. Ten je připraven i pro případy ohrožení veřejného zdraví v souvislosti s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci zavlečením do Ústeckého kraje.“  Zásadní materiály projednané BRÚK musí též posoudit krajská rada a konečné slovo bude mít zastupitelstvo. Členové rady se také seznámili s postupem při realizaci protipovodňových opatření jedna na řece Labi (Povodí Labe, s. p.), a jednak na všech jeho přítocích v kraji (Povodí Ohře, státní podnik).

Pokud je bezpečnostní situace v Ústeckém kraji relativně klidná, a to je právě nyní,  a v oblasti krizového řízení není třeba přijímat mimořádná opatření (povodně či jiná živelní neštěstí, průmyslové havárie, dopravní kolapsy), jednají členové BRÚK také o akcích, které pomáhají k prezentaci IZS v naší veřejnosti. Tentokrát byl podrobně projednán stav příprav na tradiční Den záchranářů Ústeckého kraje, jenž se uskuteční v sobotu 22. června v Děčíně (viz plakát s podrobným programem na titulní straně krajského webu) a také podíl složek IZS při vzpomínkové akcií 200letého výročí Bitvy u Chlumce. Ta se chystá do okolí Chlumce a Varvažova na sobotu 31. srpna.  

(Podrobné informace o poslání práce BRÚK, jejím složení, o telefonních kontaktech a jednotlivých plánech při odstraňování následků krizových stavů, jsou veřejně přístupné na titulní stránce tohoto webu v sekci Témata/Krizové situace).

Kontakt:

Mgr. Zbyněk Šebesta, oddělení tiskových informací

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.:   +420 475 657 742

Mob.:+420  603 192 629

             Mail:   sebesta.z@kr-ustecky.cz

1
Jednání BRÚK řídil hejtman O. Bubeníček

2
V doprovodu ředitele HZS ÚK plk. Romana Vyskočila si prohlédl i dispečerské pracoviště profesionálních hasičů

 
Zodpovídá: Mgr. Zbyněk Šebesta
Vytvořeno / změněno: 24.5.2013 / 24.5.2013 | Schváleno / Zrušeno: 24.5.2013 / 23.6.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém