Orientační nabídka


 

Ústecky kraj má neonatologickou kliniku - výsledek spolupráce UJEP a Krajské zdravotní

foto
Další univerzitní klinika se zaměřuje na péči o novorozence. Jedná se o již jedenácté klinické pracoviště, které Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem provozuje společně s Krajskou zdravotní, a. s. – Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, o. z.
 

 
 

Slavnostní ustanovení Neonatologické kliniky proběhlo v prostorách Vzdělávacího institutu Masarykovy nemocnice. Zúčastnili se ho za UJEP zejména prorektor pro vědu UJEP Martin Novák, děkan Fakulty zdravotnických studií Zdeněk Havel, za Krajskou zdravotní předseda představenstva Jiří Novák a generální ředitel KZ Petr Fiala a za Ústecký kraj náměstek hejtmana pro zdravotnictví Stanislav Rybák.

 

Zřízení další kliniky má stěžejní důležitost pro ústeckou fakultu zdravotnických studií, která usiluje o to, aby se Masarykova nemocnice stala fakultní nemocnicí. Prostřednictvím klinik UJEP i nemocnice spolupracují v oblastech vzdělávání, výzkumu a vývoje v oborech, které poskytují způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. „Chtěl bych ocenit spolupráci ústecké univerzity a Krajské zdravotní. Ústecký kraj se stále snaží zkvalitňovat zdravotní péči a to jde ruku v ruce s kvalitním vzděláváním. Nová neonatologická klinika je součástí jednoho z 12 perinatologických center v České republice a na to můžeme být právem hrdí,“ řekl náměstek hejtmana Stanislav Rybák.

 

Neonatologická klinika poskytuje pregraduální i postgraduální výuku. „Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem má dlouholetou tradici a FZS zde realizuje nejvíce své spolupráce, a to nejen v rámci již zmiňovaných současných klinik, ale množstvím společných konferencí, seminářů, výzkumných projektů či bezpočtem praxí realizovaných jejími studenty,“ říká rektor Martin Balej. „V současné době usilujeme o další, skutečně významný krok směrem k dalšímu společnému rozvoji, kterým bude výstavba nové budovy fakulty zdravotnických studií přímo v areálu Masarykovy nemocnice,“ dodává rektor.  

 

Všechna klinická pracoviště Krajské zdravotní sídlí v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, která je největší z pěti nemocnic, jež společnost pro Ústecký kraj spravuje. Přednostou Neonatologické kliniky FZS UJEP a MNUL se stal MUDr. Patrik Hitka.

 

Kliniky jsou pro fakultu i nemocnici společnými výukovými a vědeckými základnami a pracovišti pro vykonávání praxe. Přínosem založení nové kliniky bude další zkvalitnění výuky, intenzivnější společná vědecká práce a v neposlední řadě opětovný rozvoj špičkové zdravotní péče v regionu. Společnými silami tak dochází také k postupnému přechodu Masarykovy nemocnice na nemocnici univerzitního typu.

foto

 

foto

foto

foto

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Voleníková
Vytvořeno / změněno: 1.6.2018 / 1.6.2018
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém