Orientační nabídka


 

Ústecký kraj nabízí studijní možnosti pro srbské středoškoláky

01
Již několik let Ústecký kraj úzce spolupracuje s regionem srbského Banátu. Letošní aktivity jsou zaměřeny na přenos know-how mezi středními školami a zvyšování odborné kvalifikace absolventů středních škol.
Tisková zpráva ze dne 5. června 2018
 

 
 

Projekt  s názvem Zvyšování odborné kvalifikace absolventů středních škol v Jižním Banátu – přenos know-how, studijní stáže v Ústeckém kraji představuje nabídku studijních možností v Ústeckém kraji pro absolventy srbských středních škol. Jako pilotní školy byly vybrány Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická v Ústí nad Labem a Chemicko – zdravotní škola z Vršce. Díky zvýšenému povědomí o možnostech studia v České republice bude v oblasti, kde žije mnoho lidí s českými kořeny, motivována srbská mladá generace ke studiu češtiny.

 

V rámci realizace projektu navštívil Ústecký kraj ve dnech 9. – 12. dubna profesor Jože Sivaček, mimo jiné předseda České národní rady v Srbsku, aby se seznámil s možnostmi postgraduálních studií v našem kraji. Následně ve dnech 28. – 31. května navštívili zástupci Ústeckého kraje město Vršac, kde proběhlo několik jednání mezi zástupci veřejných institucí, zástupci středních škol a krajanských organizací. Kromě představení nabídky postgraduálního studia a vyššího odborného studia na středních školách v Ústeckém kraji byla řešena témata zmapování středních škol a jejich vzájemné propojování, jak správně zacílit nabídku, komunikace s vybranými studenty, mezi školami se připravuje k podpisu Memorandum o spolupráci. Projekt byl současně představen a konzultován na českém zastoupení v Bělehradu.

 

Spolupráce se srbským Banátem, územně zejména region gradu Vršac a města Novi Sad, započala v roce 2010. Každoročně je zrealizován jeden projekt spolupráce zaměřený např. na zlepšení kvality ve zdravotnictví, na představení kulturních tradic a udržování tradičních prvků české a srbské kultury, proběhly poznávací výjezdy studentů středních škol, odborné stáže lékařů, odbornou přípravu projektových manažerů na fondy EU, projekty na podporu rozvoje venkova a podnikání, na krizové řízení a zvládání povodní apod.

 

Dlouhodobá spolupráce mezi regionem jižního Banátu v Srbsku a Ústeckým krajem je oboustranně hodnocena jako velmi přínosná.   

 

Projekt finančně podpořila Česká rozvojová agentura a Ústecký kraj.


001

002
Jednání na Chemicko-zdravotní škole ve Vršci, v čele Veljko Stojanović (radní gradu Vršac za oblast vzdělávání), po jeho pravé ruce Snežana Ilić (ředitelka školy), Lia Stefan (zástupkyně ředitelky), Pavel Csonka (předseda výboru pro zdravotnictví Ústeckého kraje), Jože Sivaček (předseda České národní rady), Markéta Svobodová (Krajská zdravotní a.s.) a Miroslava Zoubková (ředitelka střední zdravotnické školy v Ústí nad Labem).

003
Jednání k učebním plánům na střední zdravotnické škole v Ústí nad Labem (vlevo Pavel Csonka, vpravo Jože Sivaček a Miroslava Zoubková). 


 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 5.6.2018 / 5.6.2018
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém