Orientační nabídka


 

ÚSTECKÝ KRAJ NAVRHUJE PRVNÍ SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ EXTREMISMU

A
O hrozbě extremismu v Ústeckém kraji i v celé naší zemi, o problematice sociálně vyloučených komunit a možnostech řešení těchto sociálně patologických jevů jednali účastníci mezinárodní konference Společně proti extremismu, kterou svolala na Červený hrádek u Jirkova hejtmanka Jana Vaňhová.
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 1. října  2009

Téměř dvě třetiny obyvatel Ústeckého kraje zaznamenaly narůstající vliv extremismu. Bezmála stejné procento se tohoto sílícího jevu obává. To dokazují nejnovější výsledky průzkumu pro Ústecký kraj zpracovaného společností STEM/MARK. Na dnešní bezpečnostní konferenci, kterou svolala hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová na Červený Hrádek u Jirkova, zazněly konkrétní návrhy jak bojovat s jeho sílícím vlivem v České republice. Řečníci z oblasti státní správy a samosprávy, přední odborníci na tuto oblast či z neziskových organizací zde prezentovali vlastní programy. Ústecký kraj chce systémové a komplexní řešení. Jana Vaňhová navrhla ve svém projevu konkrétní legislativní změny a systémová opatření na všech úrovních řízení státu, které by podle ní měly vést k eliminaci extremismu nejen na území Ústeckého kraje.

Jana Vaňhová je přesvědčena, že na základě požadavků obcí a měst může zastupitelstvo kraje požadovat legislativní změny. Ve zmiňovaném průzkumu veřejného mínění si 70 % dotázaných myslí, že současná opatření řešící otázku extremismu jsou neúčinná. „Opakované přestupky proti veřejnému pořádku by měly být trestány jako trestný čin. Je nutné zamezit až chronickým drobným výtržnostem nebo rušení nočního klidu. Drobnou úpravou zákona, jako je to například v případě krádeží, které jsou také při jejich častém opakování považovány za trestný čin,“ zmínila hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová ve svém projevu. Mezi další legislativní úpravy, které chce Ústecký kraj prosadit, patří také uzákonění možnosti odpracovat si dluh vůči veřejným institucím nebo právo obcí se vyjádřit k umístění hracích automatů.

Přední čeští odborníci a vrcholní představitelé státní správy zabývající se touto problematikou se shodli na nutnosti navázat společný dialog a zejména zahájit společnou pomoc zejména městům a obcím, které se potýkají s hlavními projevy extremismu na svém území. Obce mohou využít řadu existujících programů. Starostové však poukazují na nedostatečnou informovanost v tomto směru. Ústecký kraj chce tuto situaci změnit, nabízí odborné poradenství a souhrn potřebných informací. Jana Vaňhová zmínila, že základním pilířem boje proti extremismu je edukativní činnost. „Ústecký kraj bude v rámci svých kompetencí podporovat vzdělávací aktivity, které povedou nejen k šíření osvěty mezi veřejnost, je ale nutné zajisti také školení kompetentních odborníků na úřadech,“ uvedla Jana Vaňhová. „V případě potřeby poskytneme odborné poradenství obcím, kde bude docházet k provokacím extremistů,“ dodala. Navrhovaná opatření bude Ústecký kraj podporovat v kooperaci s ministerstvem školství, které by podle hejtmanky mělo vytvořit dostatek didaktických pomůcek.

Praktickou pomůckou zejména pro starosty by měl být tzv. MINIMANUÁL, který jim poskytne například návod, jak postupovat či zabránit organizaci extremistických akcí na území měst a obcí. Na rozdíl od podobných dokumentů tohoto typů tento materiál nevzniká od zeleného stolu, ale starostové měli možnost se k jeho obsahu na konferenci vyjádřit a přispět vlastními zkušenostmi. Tento návod bude obsahovat výčet nejrůznějších dat, hudebních skupin ale i grafik, při jejichž výskytu by měli starostové vyhledat pomoc příslušného orgánu státní správy. „Finální podobu minimanuálu obdrží starostové v průběhu několika týdnů. Budou zde zpracovány některé postřehy z konference, materiál tak bude reagovat na aktuální potřeby starostů, kterým má sloužit. Na internetových stránkách kraje budeme minimanuál v elektronické podobě průběžně aktualizovat tak, aby uvedená fakta odpovídala realitě,“ dodala hejtmanka Jana Vaňhová.

Před téměř dvě stě účastníků této mezinárodní konference předstoupili vedle představitelky kraje také mj. Jiří Komorous, náměstek ministra vnitra ČR, Marián Hošek, náměstek českého ministra práce a sociálních věcí, Jörg Michaelis, vedoucí odboru potírání kriminality saského zemského ministerstva vnitra, Olaf Vahrenhold, šéf odboru Zemského úřadu na ochranu ústavy Svobodného státu Sasko, Marie Benešová, advokátka, Jiří Vorálek, ředitel Správy Severočeského kraje Policie ČR, představitelé měst a obcí (Jirkov, Litvínov) a odborníci z řady významných českých institucí a neziskových organizací.

Připravilo oddělení tiskových informací

odboru kancelář hejtmanky Ústeckého kraje,

Krajský úřad Ústeckého kraje,

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.: 475 657 742, sebesta.z@kr-ustecky.cz,

 

1
Zámek Červený hrádek u Jirkova,

kde se 1. října uskutečnila Bezpečnostní konference

2
Hosté a přednášející na konferenci Společně proti extremismu

3
Úvodní slovo pronesla iniciátorka konference hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová

4

5
Zleva Jörg Michaelis a Olaf Vahrenhold ze Svobodného státu Sasko

6

7
Vedle paní hejtmanky jsou Jiří Komorous a Marián Hošek

8

(Snímky Zbyněk Šebesta)

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Zbyněk Šebesta
Vytvořeno / změněno: 1.10.2009 / 1.10.2009 | Schváleno / Zrušeno: 1.10.2009 / 30.10.2009
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém