Orientační nabídka


 

Ústecký kraj obnovuje aktivní spolupráci v regionu srbského Banátu

Ústecký kraj v uplynulých deseti letech úzce spolupracoval s regionem srbského Banátu. V letošním roce dochází k obnově aktivní spolupráce.
Tisková zpráva ze dne 30. dubna 2024
Banát
 

 
 
Ve dnech 15. – 18. dubna se konala pracovní cesta zástupců Ústeckého kraje do Srbska, kterou vedl Jiří Řehák, náměstek hejtmana pro oblast cestovního ruchu, kultury a památkové péče. Cílem byla města Bělehrad, Novi Sad, Vršac, Bela Crkva a Češko Selo, tedy sídla převážně na území srbského Banátu, kde žije početná česká menšina a kde Ústecký kraj spolupracuje s mnoha institucemi na přeshraničních projektech. 

První den návštěvy v Srbsku zahájil náměstek Jiří Řehák setkáním s velvyslancem Tomášem Kuchtou a dalšími zástupci Velvyslanectví České republiky v Bělehradu. Přítomní zhodnotili dosavadní aktivity Ústeckého kraje realizované v letech 2010-2020 v regionu srbského Banátu v oblastech vymezených memorandy o spolupráci. Dále hovořili o aktuální situaci v krajanských spolcích zejména v obcích Češko Selo, Kruščica, Bela Crkva a Vršac. Poté proběhla krátká návštěva nově vzniklého Českého centra Bělehrad. Následně se delegace přesunula do Nového Sadu na jednání s organizací Zelena Mreža Vojvodine k diskusi nad tématy udržitelná mobilita, projekty v udržitelné turistice a zemědělství, revitalizace veřejných prostranství.

Druhý den návštěvy začal na městském úřadu Vršac. Na setkání se zástupci správního obvodu a města Vršac Dejanem Santracem, místostarostou města a Slavišou Maksimovičem, radním pro rozvoj venkovských oblastí, byly zhodnoceny dosavadní aktivity kraje, např. stáže zdravotníků, spolupráce středních škol, kulturní akce, založení místní akční skupiny, a bylo představeno téma budoucí spolupráce – udržitelná mobilita. Následoval přesun na městský úřad obce Bela Crkva na setkání se zástupci města Bela Crkva Violetou Simić, starostkou města a Darkem Stanojevem, místostarostou. Aktivity Ústeckého kraje se zde zaměřovaly převážně na spolupráci středních škol. Aktuální diskuze se vedla na téma rozvoje stávajících cyklostezek evropské sítě EuroVelo, které procházejí městem. Celý den byl zakončen ve vesnici Češko Selo v přátelské diskuzi se zástupci krajanských spolků, např. Občanské sdružení "České Selo", Umělecké kulturně osvětové sdružení, Česká beseda Vršac, Česká beseda Kruščica, Česká beseda Bela Crkva.

„Ústecký kraj v minulosti věnoval finanční prostředky na podporu vesnice Češko Selo, materiální podpora směřovala do nemocnic v Bela Crkvi a Vršci, technika pro zvládání krizových situací byla poskytnuta hasičům v Pančevu. Společné projekty realizovaly střední zdravotní a hotelové školy, byly podpořeny kulturní výměny krajanských spolků, či výjezdy zástupců srbských obcí do místních akčních skupin Ústeckého kraje pro načerpání zkušeností v rozvoji venkova a zakládání místních akčních skupin,“ řekl náměstek Jiří Řehák a dodává: „Tento kout Evropy je objevován zejména českými návštěvníky, je tedy důležitá včasná podpora udržitelného rozvoje území Banátu tak, aby zejména cestovní ruch pomáhal a neškodil.“

Dlouhodobě dobré vztahy mezi oběma regiony v roce 2011 stvrdilo Memorandum o porozumění mezi Ústeckým krajem a městy Vršac, Bela Crkva, rozvojovou agenturou ve Zrenjaninu a Národním úřadem práce v Republice Srbsko a následně v roce 2018 územně rozšířilo Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Autonomní oblastí Vojvodina. Oběma memorandy byla vyjádřena společná vůle rozvíjet přátelské vztahy a podpora vzájemné spolupráce.

Jednání se zástupci opštiny Vršac (v pořadí druhý zleva Jiří Řehák, Pavel Hajšman a Petr Doležal, konzul ČR v Bělehradu).
Jednání se zástupci opštiny Vršac (v pořadí druhý zleva Jiří Řehák, Pavel Hajšman a Petr Doležal, konzul ČR v Bělehradu).

Setkání se starostkou obce Bela Crkva (Violeta Simić a Jiří Řehák)
Setkání se starostkou obce Bela Crkva (Violeta Simić a Jiří Řehák)

 

Rozcestník na křížení evropských cyklotras EuroVelo ve obci Bela Crkva
Rozcestník na křížení evropských cyklotras EuroVelo ve obci Bela Crkva

 

 

 
Zodpovídá: Bc. Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 30.4.2024 / 30.4.2024 | Zveřejnit od: 30.4.2024
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém