Orientační nabídka


 

Ústecký kraj plánuje podporu pro další rozvoj stellplatzů

Odstavné plochy pro obytné vozy, tzv. stellplatzy, jsou důležitou součástí infrastruktury cestovního ruchu, kterou Ústecký kraj podporuje v rámci programu Podpora infrastruktury cestovního ruchu. Nad přípravou strategie a plánováním dalšího rozvoje těchto ploch se uskutečnila schůzka zástupců Ústeckého kraje a německých partnerů. Krajský radní pro finanční oblast Jan Růžička přivítal Stefana Beckmanna a Jürgena Dieckerta z Německa, kteří se dlouhodobě a intenzivně věnují tématice stellplatzů a obytných vozů.
Tisková zpráva ze dne 7. listopadu 2022
stellplatz
 

 
 

Schůzky se dále zúčastnil Jan Černohorský ze společnosti FINASO, která poskytuje komplexní služby v oblasti karavaningu a je s německými partnery v úzké komunikaci. Právě zahrnutí stellplatzů na území kraje do německých portálů karavaningu  a využívání standardizovaných technologií povede ke zvýšení zájmů návštěvníků ze západní Evropy v našich destinacích.

„Budování profesionálních stellplatzů, menších odstavných ploch a celkově rozvoj této části turismu chceme nadále z krajského rozpočtu podporovat prostřednictvím dotačních výzev. Vnímáme tuto infrastrukturu jako důležitou součást rozvoje cestovního ruchu v našem kraji,“ uvedl během setkání krajský radní Jan Růžička.

Na schůzce byly řešeny možnosti podpory investorů a vytipované lokality vhodné k vybudování dalších odstavných ploch pro karavanové stání, například jezero Milada. Zahraniční hosté také navštívili dvě destinace a prohlédli si nově vybudované stellplatzy. V destinaci Krušnohoří si delegace prohlédla stellplatz u jezera Most. V Českém středohoří navštívila ve Velemíně stellplatz pod Milešovkou.

Na setkání ředitelů destinačních agentur v Žatci potvrdil náměstek hejtmana s gescí pro cestovní ruch Jiří Řehák orientaci na turisty z Německa: „Naše destinační agentury doplní informace o atraktivních službách pro turisty se zacílením na západní spolkové země, zejména Bavorsko, kde pozorujeme výrazný zájem o nové kvalitní evropské destinace.“

Němečtí partneři se na schůzce podělili o cenné zkušenosti, jak správně nastavit kombinaci služeb a umístění stellplatzů v území. Došlo i k dohodě na společných marketingových aktivitách: Jürgen Dieckert, provozovatel portálu www.top-platz.de a aplikace TopPlatz, přislíbil zahrnutí vytipovaných míst v destinacích Ústeckého kraje a Krušnohoří do svého portfolia.

Krajský radní Jan Růžička (vpravo) ukazuje německým hostům plánek jezera Milada v Ústí nad Labem
Krajský radní Jan Růžička (vpravo) ukazuje německým hostům plánek ústeckého jezera Milada

Setkání s krajským radním pro finanční oblast se uskutečnilo na krajském úřadě v jeho kanceláři
Setkání s krajským radním pro finanční oblast se uskutečnilo na krajském úřadě v jeho kanceláři

 

Jan Růžička přislíbil další podporu prostřednictvím dotačních výzev pro budování stellplatzů a menších odstavných ploch
Jan Růžička přislíbil další podporu budování stellplatzů a menších odstavných ploch prostřednictvím dotačních výzev

 
Zodpovídá: Ing. Martin Volf
Vytvořeno / změněno: 7.11.2022 / 7.11.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies