Orientační nabídka


 

Ústecký kraj podepsal smlouvu u spolupráci s Provincií Jižní Holandsko

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Ústecký kraj podepsal smlouvu u spolupráci s Provincií Jižní Holandsko

Tisková zpráva ze dne 12.12.2002

            Smlouva o  vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a Provincií Jižní Holandsko byla dnes (čtvrtek 12. 12. 2002) za přítomnosti zástupců Ústeckého kraje a delegace Provincie Jižní Holandsko podepsána na Krajském úřadě v Ústí nad Labem. Za Ústecký kraj podepsal smlouvu hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, za Provincii Jižní Holandsko Marnix Norder, člen rady Provincie Jižní Holandsko zodpovědný za mezinárodní vztahy. Je to první mezinárodní smlouva Ústeckého kraje o spolupráci, další zemí, s nimiž by kraj rád spolupracoval, je Sasko.

            Smlouva s Provincií Jižní Holandsko vytváří prostor pro spolupráci zejména při rozvoji a revitalizaci strukturálně postižených oblastí Ústeckého kraje, pro další rozšíření spolupráce v oblasti životního prostředí a cestovního ruchu a mnoha dalších oblastech, které jsou v samostatné působnosti obou stran.

            V projevu, který předcházel podpisu smlouvy, vyzdvihl hejtman Jiří Šulc význam spolupráce mezi oběma regiony a ocenil pomoc, které se Ústeckému kraji od Provincie Jižní Holandsko dostalo. Připomněl také význam smlouvy pro další rozšiřování kontaktů mezi lidmi v obou regionech.  Marnix Norder, člen rady Provincie Jižní Holandsko, vyjádřil ve svém projevu radost nad úspěšnou realizací společných projektů a zvláště ocenil akční program, jehož vypracování je ve smlouvě zakotveno (pozn..: ten stanoví konkrétní úkoly pro rok 2003) . Zmínil také srpnové povodně a vyzdvihl práci obyvatel Ústeckého kraje při odstraňování jejích následků. Právě na odstraňování následků povodní v Ústeckém kraji věnovala Provincie Jižní Holandsko 25 000 euro a jak zde zaznělo, ráda by se podílela na návrhu způsobů ochrany proti povodním. Marnix Norder vyjádřil také přesvědčení, že po vstupu České republiky do EU se další spolupráce ještě prohloubí. V této souvislosti  padla i nabídka spolupráce při budoucí prezentaci Ústeckého kraje přímo v sídle EU v Bruselu.

            Podpisu smlouvy byla přítomna i první tajemnice pro ekonomické a obchodní záležitosti Nizozemského velvyslanectví v Praze Loes Klappe-Linsen. Ta ve svém krátkém proslovu zdůraznila, že vztahy mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím jsou vynikající, a to na všech úrovních.

            Zmíněný akční program, který je přílohou smlouvy, stanoví úkoly pro rok 2003 – k nim patří spolupráce v oblastech studií proveditelnosti plánování nakládání s odpady na úrovni kraje, studií proveditelnosti integrované prevence před znečišťováním životního prostředí a zprostředkování výměny zkušeností v rámci mezinárodních sítí, například Praxi a Encore.

            Před zahájením slavnostního aktu se členové delegace sešli s hejtman J. Šulcem a zajímali se o život lidí, které postihla povodeň, o způsobené škody, o reformu veřejné správy a krajské uspořádání, o náboženské vyznání obyvatel kraje a ocenili krásné kostely, které při pobytu v Ústí nad Labem viděli. V neformální diskusi byla také zmíněna možnost, že se Provincie Jižní Holandsko bude podílet na projektu asanace půdy na žateckém letišti (průmyslová zóna Triangle).

Připravil: Vojtěch Krump, oddělení informací a styku s veřejností

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 13.12.2002 / 13.12.2002 | Zveřejnit od-do: 13.12.2002-13.3.2003
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies