Orientační nabídka


 

Ústecký kraj podpoří v roce 2022 komunitní život na venkově

logo ÚK mini obdélník
Rozvoj venkovských oblastí je finančně podporován z evropských fondů prostřednictvím místních akčních skupin. Regionální aktéři v území i přesto postrádají možnost podporovat drobný komunitní život a spolkovou činnost v obcích, což je zejména na venkově nesmírně důležité. Pomocnou ruku podává Ústecký kraj.
 

 
 

Program Podpora komunitního života na venkově pro rok 2022 podpořili zastupitelé Ústeckého kraje a na začátku června byla uveřejněna výzva definující podmínky tohoto dotačního programu.

Dotace je poskytována pouze místním akčním skupinám (MAS), které mají sídlo nebo kancelář na území Ústeckého kraje. MAS se následně stává administrátorem dotace a realizuje čerpání této dotace formou vyhlášené individuální výzvy pro předkládání projektů ve svém území. Jednotlivé projekty do této výzvy podávají oprávněné subjekty z území MAS dle podmínek stanovených v individuální výzvě. Vše je v souladu se strategií komunitně vedeného místního rozvoje a programem a strategií rozvoje Ústeckého kraje.

V rámci individuální výzvy jsou finanční prostředky rozdělovány na podporu projektů zaměřených na drobný komunitní život, spolkovou činnost v území (např.: společenské, sportovní, kulturní akce, předávání znalostí, informační akce, akce aktivizující místní potenciál). V rámci realizace těchto projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru a nákup drobného dlouhodobého majetku nezbytného pro realizaci aktivity. 

V Ústeckém kraji je činných 9 místních akčních skupin. Územně je zapojeno 318 obcí, kde žije 451 101 obyvatel. Jedná se o 89,8 % obcí v kraji a 55 % obyvatel kraje.

Výzva k podání žádostí o dotaci z programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 2022 byla oznámena dne 1. 6. 2022 na webových stránkách Ústeckého kraje: https://www.kr-ustecky.cz/podpora-komunitniho-zivota-na-venkove-pro-rok-2022/d-1767525/p1=275714.

 
Zodpovídá: RNDr. Eva Poslová
Vytvořeno / změněno: 3.6.2022 / 3.6.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies