Orientační nabídka


 

Ústecký kraj podporuje komunitní život na venkově

Logo ÚK mini web
Rozvoj venkovských oblastí je finančně podporován z evropských fondů také prostřednictvím místních akčních skupin. Tito významní regionální aktéři v území i přesto postrádají možnost podporovat drobný komunitní život a spolkovou činnost v obcích, což je zejména na venkově nesmírně důležité. Pomocnou ruku podává Ústecký kraj.
 

 
 

Program Podpora komunitního života na venkově vznikl v roce 2019 a finančně ho podporuje Ústecký kraj. Hned tomto v prvním roce vyhlášení bylo podpořeno na 130 drobných projektů s celkovými náklady 6,5 mil. Kč, přičemž Ústecký kraj přispěl částkou 4,5 mil. Kč. V roce 2020 byl program pozastaven z důvodu ekonomických opatření k epidemii koronaviru SARS CoV-2. Pro rok 2021 byl vyhlášen alespoň pro část roku, kdy docházelo ke zmírnění vládních hygienických opatření omezujících či zcela znemožňujících realizaci veřejných aktivit, mj. podporovaných dotačním programem. I přesto v tomto nelehkém období bylo podpořeno 88 projektů s celkovou dotací kraje ve výši 1,9 mil. Kč. Pro rok 2022 byla výzva k podání žádostí o dotaci z programu Podpora komunitního života na venkově oznámena dne 1. 6. 2022 na webových stránkách Ústeckého kraje a během měsíce července mohou místní akční skupiny působící v Ústeckém kraji předkládat své žádosti do programu, ve kterém je pro letošní rok připravena k rozdělení alokace ve výši 4 mil. Kč na podporu drobných aktivit v obcích.

Dotace je poskytována pouze místním akčním skupinám (MAS), které mají sídlo nebo kancelář na území Ústeckého kraje. MAS se následně stává administrátorem dotace a realizuje čerpání této dotace formou vyhlášené individuální výzvy pro předkládání projektů ve svém území. Jednotlivé projekty do této výzvy podávají oprávněné subjekty z území MAS dle podmínek stanovených v individuální výzvě. Vše je v souladu se strategií komunitně vedeného místního rozvoje a programem a strategií rozvoje Ústeckého kraje.

V rámci individuální výzvy jsou finanční prostředky rozdělovány na podporu projektů zaměřených na drobný komunitní život, spolkovou činnost v území (např.: společenské, sportovní, kulturní akce, předávání znalostí, informační akce, akce aktivizující místní potenciál). V rámci realizace těchto projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru a nákup drobného dlouhodobého majetku nezbytného pro realizaci aktivity. 

"MASky" Ústeckého kraje v číslech:

  • v Ústeckém kraji je činných 9 místních akčních skupin
  • územně je zapojeno 318 obcí,
  • ve kterých žije 451 101 obyvatel
  • jedná se o 89,8 % obcí v kraji
  • a 55 % obyvatel kraje.

>> Formuláře k dotačnímu programu zde <<

 
Zodpovídá: RNDr. Eva Poslová
Vytvořeno / změněno: 18.7.2022 / 18.7.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies