Orientační nabídka


 

Ústecký kraj pokračuje ve spolupráci se Saskem

1
Hejtman Oldřich Bubeníček přivítal na krajském úřadě delegaci Svobodného státu Sasko v čele s prezidentem zemského ředitelství Dietrichem Gökelmannem. Návštěva je součástí plnění uzavřené dohody o přeshraniční spolupráci. Obě strany vyhodnotily předávání informací při mimořádných krizových událostech a prodiskutovaly další oblasti spolupráce.
Tisková zpráva ze dne 25. září 2013
 

 
 

„Spolupráce v rámci krizového řízení se již úspěšně rozvíjí i díky projektu portálu krizového řízení Cosmod . Z letošních červnových povodní máme první pozitivní zkušenosti a do budoucna je možné portál rozšířit a příhraniční předávání informací značně zrychlit a zjednodušit. Kromě toho se ale nabízí možnosti společných kulturních a společenských akcí, do kterých by se zapojily obce na obou stranách hranice,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček. Toho saský prezident Gökelmann pozval na další návštěvu, tentokrát do Drážďan.  

Na společném jednání se zástupci odborů obou úřadů (Krajského úřadu Ústeckého kraje a Zemského ředitelství Svobodného státu Sasko) se dále hovořilo o plánovanému podpisu smlouvy umožňující zásahy zdravotnické záchranné služby ze sousedního státu v oblastech se špatnou dostupností. V Ústeckém kraji se to týká především okrajových částí Krušných hor a Šluknovského výběžku. Dalším tématem bylo dopravní spojení. Úspěchem obou stran je aktuálně budované železniční propojení Dolní Poustevny a Sebnitz, jež má být zprovozněno v příštím roce. Tato železnice propojí Šluknovsko přes Německo přímo s Děčínem a významně tak posílí dopravní spojení této části kraje.

Hejtman Bubeníček nabídnul saským partnerům řadu dalších projektů k možné spolupráci, od odborných workshopů např. z oblasti sociálních služeb či školství, po společné výstavy, koncerty pěveckých sborů či gastrofestivaly s ochutnávkou místních výrobků. K realizaci by mohlo dojít v příštím roce.

Obě delegace si ještě v závěru návštěvy  prohlédly střekovská zdymadla. Další setkání je plánováno na příští rok v Drážďanech.

Spolupráce mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko probíhá na různých úrovních (obce, euroregiony, svazky, atd.) v rámci jednotlivých projektů. Na koordinaci a realizaci projektů přeshraniční spolupráce dohlíží Česko-saská pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci. 

Kontakt:

Mgr. Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.:   +420 475 657 726

Mob.:+420 737 203 666

Mail:   hanackova.m@kr-ustecky.cz

1
Hejtman Oldčich Bubeníček přivítal zemského przidenta Dietricha Gökelmanna ve své pracovně. U setkání byla přítomna prorektorka UJEP prof. Jiřina Jílková.

2
Vedení Zemského ředitelství Svobodného státu Sasko

3
U zdymadel

4

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 25.9.2013 / 25.9.2013
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém