Orientační nabídka


 

Ústecký kraj posílá lidem na objízdných trasách D8 zdravotní desatero

10
Občané na objízdných trasách za nedokončenou dálnici D8 naleznou do konce roku ve svých schránkách leták se zdravotním desaterem. Ústecký kraj tak reaguje na výsledky měření Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí n. L., které potvrdily zvýšená zdravotní rizika plynoucí z nadměrné automobilové dopravy. Desatero obsahuje doporučení, jak zmírnit či eliminovat negativní dopady na lidský organismus v souvislosti s velmi silným provozem motorových vozidel na objízdných trasách D8. Ústecký kraj trvá na co nejrychlejším dokončení zbývajícího úseku dálnice D8 a ukončení obstrukcí ekologického sdružení Děti Země, které záměrně brzdí dokončení dálnice.
 

 
 

Tisková zpráva z 26. 12. 2010

 

 

Občané na objízdných trasách za nedokončenou dálnici D8 naleznou v nejbližších dnech ve svých schránkách leták se zdravotním desaterem. Ústecký kraj tak reaguje na výsledky měření Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, které potvrdily zvýšená zdravotní rizika plynoucí z nadměrné automobilové dopravy. Desatero obsahuje doporučení, jak zmírnit či eliminovat negativní dopady na lidský organismus v souvislosti s velmi silným provozem motorových vozidel na objízdných trasách D8. Ústecký kraj trvá na co nejrychlejším dokončení zbývajícího úseku dálnice D8 a ukončení obstrukcí ekologického sdružení Děti Země, které záměrně brzdí dokončení dálnice.

 

Výsledky měření zdravotního ústavu zaslal Ústecký kraj již začátkem listopadu Ministerstvu dopravy ČR, Ministerstvu zdravotnictví ČR a Ministerstvu životního prostředí ČR. „Do doby než příslušná ministerstva přijmou a především zrealizují konkrétní a účinná opatření eliminující negativní dopady z nadměrné dopravy na zdraví lidí, připravil Ústecký kraj pro obyvatele informační leták. Ten je informuje o zdravotních rizicích a obsahuje také preventivní doporučení, jak se chovat, než doprava v blízkosti jejich bydliště poleví,“ uvedla Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje. Jak dále doplnila: „Náš leták vnímám pouze jako první krok, skutečně účinná ochranná opatření však mohou přijmout pouze příslušná ministerstva. Stále čekáme na jejich realizaci a každý den prodlení se negativně podepisuje na zdraví našich občanů.“

 

Ústecký kraj považuje za nezodpovědný přístup zejména ekologického sdružení Děti Země a jejího předsedy Miroslava Patrika, v současné době také poradce ministra dopravy, který záměrnými žalobami a napadáním financování výstavby u Evropské komise prodlužuje termín dokončení dálnice. „Jediným konečným řešením je uvedení posledního úseku dálnice D8 do provozu,“ dodala hejtmanka Jana Vaňhová. Desatero doporučuje například nepoužívat úklidové prostředky či jiné přípravky s organickými rozpouštědly nebo rady k posílení imunitního systému.

 

Hejtmanka Ústeckého kraje v červnu tohoto roku podpořila obyvatele svou účastí při blokádě Velemína, již dvakrát svolala k problematice dostavby D8 kulatý stůl a zaslala výzvu premiérovi s žádostí o urychlené dokončení stavby, kterou podpořilo téměř 200 zastupitelstev měst a obcí v Ústeckém kraji. Otevřeným dopisem rovněž požádala Děti Země a Společnost ochránců životního prostředí Litoměřice, aby přestaly ve svých aktivitách a umožnily urychlené dokončení stavby. Obrátila se také na poslance Evropského parlamentu, aby v rámci svých iniciativ prosadili pokračování schvalovacího procesu financování výstavby této strategické komunikace z prostředků EU, a na konzulát v Drážďanech, který vyjádřil eminentní zájem na propojení dálnice s celoevropskou dálniční sítí. Ústecký kraj rovněž zadal u Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem měření zdravotních rizik na objízdných trasách D8 a výsledky měření zaslal ministrům dopravy, zdravotnictví a životního prostředí s žádostí o přijetí preventivních opatření do doby, než dojde k dokončení dálnice.

 

Připravilo oddělení tiskových informací

 

110

11

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 26.12.2010 / 26.12.2010
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém