Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Ústecký kraj pracuje na zviditelnění Krušnohoří několika projekty

 
001
Díky finanční podpoře Evropské unie z Programu Ziel 3/Cíl 3 spolupracuje Ústecký kraj se svými německými partnery na několika významných projektech. Jejich společným cílem je zviditelnění oblasti Krušnohoří, kterou mají Češi a Němci společnou a která nabízí mnoho zatím neobjevených krás.
Tisková zpráva z 29.12. 2010
 

 
 

Jeden z projektů byl nedávno slavnostně ukončen, respektive zahájen, protože v německém městečku Annaberg – Buchholz se otevřela dlouho připravovaná expozice Manufaktura snů, která návštěvníkům přiblíží krušnohorské lidové umění. Partnery projektu se za Ústecký kraj staly město Chomutov, dále Podkrušnohorský zoopark, Oblastní muzeum v Chomutově  a Mostě.

 

„Projekt zahrnuje vytvoření základní expozice Stroeherské sbírky v Annabergu-Buchholzi, vytvoření skanzenu Stará Ves v Podkrušnohorském zooparku s ukázkami způsobu života vesnice a tradičních řemesel, vytvoření dlouhodobé expozice části sbírky v Oblastním muzeu v Chomutově a výstava sbírkových předmětů lidového umění ze sbírky a vlastních fondů v Oblastním muzeu v Mostě. Projekt je koncipován se společným vstupným a webovou prezentací,“ popsal Stanislav Děd, ředitel Oblastního muzea v Chomutově. Otevření expozice přímo v chomutovském muzeu se plánuje na 8. ledna roku 2011, expozice v zooparku má být hotová v květnu 2011. Oblastní muzeum v Mostě zahájilo výstavu Krušnohorská hračka již v listopadu a potrvá do února 2011. Ukončení projektu je plánováno do poloviny roku 2012. Ústecký kraj se na projektu podílí částkou 258 tisíc eur.

 

„Prezentace krušnohorského lidového umění, jeho původu a vývoje, přispívá ke vzájemnému porozumění na obou stranách hranice a tím i k prohloubení identifikace obyvatel s Krušnými horami – územím společné kultury a tradice,“ dodal Adam Šrejber, vedoucí oddělení kultury Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

Další významný společný projekt nese název „Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří – cesta ke světovému dědictví UNESCO“ (montan – z němčiny hornický báňský). Ten je určen k podpoře revitalizace a zachování uměleckých a kulturních objektů přeshraničního významu a také k rozvoji partnerské spolupráce mezi oběma sousedními státy.

 

„Osobně se domnívám, že projekt Montanregion, představuje jedinečnou iniciativu, jak zájem nejen turistů, ale i vlastních obyvatel o zapomenuté Krušnohoří opět vzbudit. Slavná hornická minulost Krušných hor skýtá řadu možností a šancí. Je to potenciál, který je ukryt v řadě historických památek a v přírodních pozoruhodnostech. Jsou to také bohaté muzejní sbírky a archivní fondy. Jen je dokázat využít správným způsobem,“ řekla radní pro kulturu, památkovou péči a sociální věci Jana Ryšánková.

 

Hlavní motto projektu zní: posouzení české části Krušnohoří jako hornické a kulturní krajiny s vytipováním objektů vhodných pro zápis na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v rámci česko – saské spolupráce. V tomto projektu je Ústecký kraj tzv. lead partnerem, to znamená, že za něj nese zodpovědnost. Celkové náklady projektu činí 249 tisíc eur, z toho se Ústecký kraj podílí částkou 110 tisíc eur.

 

„O zápis usiluje především saská strana. Česká strana pochopitelně bude žádat o zařazení projektu také. Schvalovací a administrativní proces je velice náročný. Jedním z hlavních předpokladů je, aby byl projekt zařazen do tzv. Indikativního seznamu UNESCO příslušného státu. Komplexně by měla být celá iniciativa podána k zapsání nejdříve v roce 2012, s tím, že by k samotnému zapsání došlo cca v roce 2014,“ vysvětluje Šrejber.

 

Oblast Krušných hor je výjimečná především díky dochovaným památkám souvisejících s historickou těžební a sídelní činností. Patří mezi ně například městská památková zóna Krupka, štola Starý Martin, město Hora Sv. Kateřiny nebo horská železnice Most – DubíMoldavan. Historickou spojitost s tzv. montánními činnostmi má také cisterciácký klášter v Oseku nebo přesunutý děkanský kostel v Mostě. Obě tyto památky jsou již v dnešní době národními kulturními památkami.

 

Pokud by se zápis na seznam UNESCO ve finále povedl, měl by Ústecký kraj na kontě další úspěch. Především by se zvýšilo obecné povědomí o Krušných horách jako výjimečné kulturní krajině s bohatými historickými vazbami česko - německého soužití s důrazem na těžební problematiku kovů a nerostů a všech vedlejších odvětví. Vedle otázky prestiže je to pak především rozvoj cestovního ruchu.

 

Třetí projekt spočívá v poznávání společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v krušnohorském regionu Seiffen/Lesná. Ústecký kraj sice nemá na tomto projektu finanční podíl, avšak prostřednictvím Oblastního muzea v Mostě zajišťuje odborného garanta. Jeho úkol spočívá v představení způsobu života obyvatel Krušnohoří v minulosti. Více informací by o tomto tématu měly přinést plánované muzejní aktivity. V současné chvíli byla dokončena výstavba krušnohorského lidového domu a kapličky se zvonicí na Lesné. Před dokončením jsou muzejní expozice, průvodce muzeem a studie o krušnohorském lidovém domu.

 

Připravila:

Bc. Alena Tichá

oddělení tiskových informací

Kancelář hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: 475 657 741, ticha.a@kr-ustecky.cz,

www.kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 29.12.2010 / 29.12.2010

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém