Orientační nabídka


 

Ústecký kraj představuje studijní možnosti srbským středoškolákům

Srbsko spolupráce
Ústecký kraj již několik let úzce spolupracuje s regionem Banát v Srbsku. Letošní aktivity jsou zaměřeny na předávání poznatků mezi středními školami a zvyšování odborné kvalifikace absolventů středních škol.
Tisková zpráva ze dne 20. září 2018
 

 
 

Projekt „Zvyšování odborné kvalifikace absolventů středních škol v jižním Banátu – přenos know-how, studijní stáže v Ústeckém kraji“ představuje nabídku studijních možností v Ústeckém kraji pro absolventy srbských středních škol. Jako pilotní školy byly vybrány Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická v Ústí nad Labem a Chemicko – zdravotní škola ze srbského Vršace.

 

Ve dnech 17. až 20. září 2018 navštívila Ústecký kraj delegace vedená radním pro vzdělávání Veljko Stojanovićem. V delegaci byli zástupci zdravotní školy, ředitelka, učitelé odborných předmětů, studenti a zástupci sdružení Cesi Srbije – Češi Srbska. S fungováním a financováním zdravotnictví a středního školství v Ústeckém kraji delegaci seznámil předseda Výboru pro zdravotnictví Pavel Csonka, který srbské partnery po celou dobu doprovázel.

 

První den byl věnován návštěvě ústecké střední zdravotní školy. Na programu byla prohlídka školy, zhlédnutí výuky odborných předmětů i praktického vyučování. V průběhu návštěvy školy ředitelky Miroslava Zoubková a Snežana Ilić podepsaly memorandum o spolupráci mezi školami, které zaštiťuje budoucí spolupráci. Druhý den návštěvy byl věnován Masarykově nemocnici. Zde delegaci přivítal ředitel zdravotní péče Josef Liehne a poté se delegaci věnovala hlavní sestra Markéta Svobodová.

 

„V letošním roce cílíme na zvýšení povědomí o možnostech studia v České republice respektive v Ústeckém kraji. V jižním Banátu žije mnoho lidí s českými kořeny nebo se učí český jazyk ve svém volném čase. Chceme tedy motivovat srbskou mladou generaci ke studiu češtiny i nabídkou jít studovat do našeho kraje,“ uvedla ředitelka „zdrávky“ Miroslava Zoubková.

 

Spolupráce se srbským Banátem započala v roce 2010. Každoročně je zrealizován projekt zaměřený zejména na přenos dobré praxe, know-how (např. kvalita ve zdravotnictví, kulturní tradice, výjezdy studentů středních škol, odborné stáže lékařů, projekty na podporu rozvoje venkova a podnikání, krizové řízení, zvládání povodní atd.).

 

Dlouhodobá spolupráce mezi regionem jižního Banátu v Srbsku a Ústeckým krajem je oboustranně hodnocena jako velmi přínosná. Projekt finančně podpořila Česká rozvojová agentura a Ústecký kraj.

01
Ředitelka ústecké "zdrávky" Miroslava Zoubková (druhá zprava) přivítala ve škole srbskou delegaci.

02
Podpis memoranda. Na jedné straně podpis ředitelky SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem Miroslavy Zoubkové a na straně druhé podpis ředitelky srbské školy Sněžany Ilićové.

 

03
Ředitel zdravotní péče Josef Liehne přivítal delegaci z jižního Banátu v Krajské zdravotní, a. s.

05
Diskutovalo se o fungování nemocnice. Uprostřed sedí Pavel Csonka, předseda Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje. 

 

05
Exkurze po areálu Krajské zdravotní, a. s.

0606
Zleva: Snežana Ilić, Pavel Csonka, Tatjana Visnjić, Jože Sivaček, Veljko Stojanovič, Anna Sedláčková, Tijana Stavrić, Emilija Plavić, Lidija Ribarov, Petra Ludwigová.

 

07

 

 
 
 

 
Zodpovídá: Bc. Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 20.9.2018 / 20.9.2018 | Zveřejnit od: 20.9.2018
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém