Orientační nabídka


 

Ústecký kraj rozdělí v poslední výzvě 167 milionů korun na kotlíkové dotace

01
V pondělí 16. září 2019 startuje další a poslední vlna kotlíkových dotací. Ústecký kraj v ní rozdělí 167 milionů korun. Novinářům dnes detaily výzvy na výměny kotlů v domácnostech představil ministr životního prostředí Richard Brabec spolu s prvním náměstkem hejtmana Martinem Klikou a ředitelem Státního fondu životního prostředí Petrem Valdmanem. I v letošním roce mohou obyvatelé podat svou žádost výhradně elektronicky přes internet. Již dnes si tedy mohou předvyplnit potřebné dokumenty. Celkově by v našem kraji mělo být v této výzvě vyměněno 1 610 kotlů.
Tisková zpráva ze dne 10. září 2019
 

 
 

„Ústecký kraj byl kdysi prvním krajem, kde se s kotlíkovými dotacemi začalo. Za podpory Státního fondu životního prostředí a ministerstva životního prostředí jde již o čtvrtou výzvu. Celkem jsme jich v našem kraji měli už ale vyhlášeno šest. V aktuální výzvě nebude již podpořena výměna za nový kombinovaný kotel uhlí/biomasa. Od poslední výzvy není po žadatelích již požadováno provádění takzvaných mikroenergetických opatření ani dokládání průkazů energetické náročnosti budov,“ popsal několik pravidel první náměstek hejtmana Martin Klika, do jehož gesce kotlíkové dotace spadají. Na nový zdroj tepla může domácnost získat až 127 500 Kč. Podle druhu pořizovaného zdroje tepla si žadatelé mohou přijít na 95 tisíc až 120 tisíc korun, dalších 7 500 korun je bonus pro obyvatele žijící v obcích se zhoršenou kvalitou ovzduší. Seznam těchto obcí najdete zde. Opět bude podporována výměna starých kotlů první či druhé emisní třídy, a to za kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle či tepelná čerpadla. Právě kotle první a emisní třídy budou od září roku 2022 zakázáno používat. Na podporu výměn byl také spuštěn dotační program kotlíkových půjček administrovaný SFŽP ČR a obcemi, který žadatelům umožní výměnu zdroje předem zafinancovat a překlenout tak období do získání financí z přiznané dotace.

Obyvatelé Ústeckého kraje doposud vyměnili v kotlíkových dotacích přes 3 000 kotlů. V letošní výzvě mají poslední šanci na výměnu za velmi výhodných podmínek. Navíc rodiny, které na výměnu zdroje tepla nemají našetřené peníze, mohou v Ústeckém kraji žádat o kotlíkovou půjčku, z níž výměnu zaplatí a dotaci následně využijí na její částečné splacení. S vyřízením půjčky pomáhají vyškolení pracovníci přímo na obecních úřadech. S výměnou starých kotlů by nikdo neměl váhat, nejstarší typy totiž nebude možné od září 2022 provozovat. Díky kotlíkovým dotacím rodiny ušetří při nákupu kotle i jeho provozu, vyhnou se případné pokutě a přispějí k lepšímu ovzduší ve své obci, a to říkám ve vší vážnosti, protože právě vytápění domácností se na ročním průměru rakovinotvorného benzo(a)pyrenu v Ústeckém kraji podílí 50 procenty,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ředitel Petr Valdman doplňuje: „Státní fond životního prostředí ČR připomíná, že o finance na kotlíkové půjčky pro své občany mohou obce žádat do 29. listopadu tohoto roku.“

Po elektronickém odeslání kompletní žádosti přijde žadateli potvrzení i s pořadovým číslem žádosti, do 24 hodin pak i potvrzená žádost, kterou je nutné vytisknout podepsat a v listinné podobě vše do 10 pracovních dnů doručit na podatelnu krajského úřadu. Příjem žádostí tedy startuje 16. září v 10:00 hodin a bude možné je podávat až do konce října 2020. V případě, že budou do této doby vyčerpány finanční prostředky, bude příjem žádostí ukončen dříve.

 

Souhrnné informace za již ukončené výzvy kotlíkových dotací administrovaných SFŽP a MŽP:

 

Celkem jde o informace za tři poslední výzvy vyhlášené Ústeckým krajem.


Přijatých písemných žádostí:                               3813 (2008+1805) v celkovém objemu cca 387,3 mil Kč

Počet schválených žádostí orgány kraje:            3 342 v celkovém objemu cca 353 mil Kč

Počet proplacených žádostí:                               3025 (1491+1534) v celkovém objemu cca 327,4 mil Kč
                                                                              (171,8 + 155,6)

Provedených kontrol na místě:                            247 (145 + 102) 1x podáno trestní oznámení, šetří
                                                                             Policie České republiky)    

 


Nadpis
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

 

Podpořeny tyto nové zdroje tepla (z celkového počtu proplacených žádostí):

001

 

Od zahájení 1. výzvy do ukončení 3. výzvy došlo k postupnému zvyšování podílu tepelných čerpadel a snižování podílu kombinovaných kotlů jako nových tepelných zdrojů.

002


 

Několik dalších statických údajů:

  • alespoň jedna výměna byla provedena v 285 obcích Ústeckého kraje

  • v rámci ORP Varnsdorf byla provedena alespoň jedna výměna v každé obci spadající pod toto ORP

  • ORP (obec s rozšířenou působností) s největším počtem výměn  - 1. ORP Děčín 431 výměn; 2. ORP Louny 303 výměn; 3. ORP Litoměřice a Rumburk 293 výměn

  • Okresy s největším počtem výměn – 1. okres Děčín 832 výměn; 2. okres Litoměřice 707 výměn; 3. okres Louny 539 výměn.

  • v prioritních obcích (nejvíce postižených spadem emisních látek) bylo v 1. výzvě provedeno 43 % všech výměn za nové zdroje z celkového počtu výměn. V 2. výzvě byl podíl realizace v prioritních obcích 49%.

  • největší podíl nových tepelných zdrojů dle typu – kotel na tuhá paliva kombinovaný 38,9%; tepelné čerpadlo 33,5%. Postupné zvyšování podílu tepelných čerpadel a snižování podílu kotlů kombinovaných.  


Na webu Ústeckého kraje je připravena přehledná mapa 1. a 2. výzvy Ústeckého kraje.

003

004

006

 

005


 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 10.9.2019 / 10.9.2019
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém