Orientační nabídka


 

Ústecký kraj spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví na distribuci respirátorů ochranné třídy FFP2 a FFP3

20 let
Ústecký kraj obdržel návrh ministerstva na způsob rozdělení respirátorů ochranné třídy FFP2 a FFP3, které začíná v tomto týdnu Ministerstvo zdravotnictví centrálně nakupovat. Ústecký kraj je připraven na uvedeném modelu participovat a brzy obešle zejména poskytovatele zdravotních a sociálních služeb s dotazem na požadovaný počet potřebných osobních ochranných prostředků.
Tisková zpráva ze dne 10. března 2020
 

 
 

S ohledem na objem nakupovaných respirátorů i stav poptávky a počet poskytovatelů je zapotřebí rozdělit gesce Ministerstva zdravotnictví a gesce krajů, co se týče určení cílové destinace (cílového poskytovatele a množství rozeslaných respirátorů). Ministerstvo zdravotnictví v tomto ohledu zpracovalo plán přerozdělení obsahující určitou kaskádu priorit z hlediska pořadí poskytovatelů, kteří mají být prioritně uspokojeni se zohledněním míry rizika a pravděpodobnosti vystavení se rizikové situaci. Tato kaskáda zahrnuje pouze druhové označení poskytovatelů a nijak nezohledňuje počet poskytovatelů daného druhu, jejich umístění, stav jejich zásob apod. Ministerstvo zdravotnictví České republiky tedy zapojuje kraje, které nejlépe znají situaci na svém území, velikost, umístění a kapacity jednotlivých poskytovatelů.

Ministerstvo zdravotnictví zajistí centrální nákup respirátorů FFP2 a FFP3. Zároveň zajistí distribuci do několika desítek odběrných míst v České republice – do každého kraje cca 2 až 3 odběrná místa.

Rozhodnutí o tom, KOMU a KOLIK respirátorů bude distribuováno, učiní

  • přímo řízeným nemocnicím,
  • infekčním oddělením všech nemocnic (bez ohledu na zřizovatele),
  • krajským hygienickým stanicím,
  • Státnímu zdravotnímu ústavu,
  • zdravotním ústavům,
  • laboratořím podílejících se na vyšetřování vzorků

KRAJE ve vztahu k

  • zdravotnickým záchranným službám,
  • krajským, městským a soukromým nemocnicím (mimo infekční oddělení),
  • praktickým lékařům a PLDD, ambulantním specialistům, stomatologům, lékárníkům,
  • poskytovatelům sociálních služeb.

Způsob distribuce a manipulace s respirátory bude takový, že Ministerstvo zdravotnictví od výrobců a dodavatelů zajistí převzetí respirátorů v odběrných místech a přerozdělí respirátory na ty, jejichž finální určení bude mít v gesci samo, a ty jejichž finální určení bude mít v gesci příslušný kraj.

Redistribuci na místa finálního určení u přímo řízených nemocnic a infekčních klinik všech nemocnic v daném kraji provede Ministerstvo zdravotnictví, stejně jako redistribuci pro příslušnou krajskou hygienickou stanici, případně Státní zdravotní ústav či zdravotní ústav nebo laboratoř, která se podílí na vyšetřování odebraných vzorků u pacientů vyšetřovaných s podezřením na COVID-19. Avšak redistribuci na místa finálního určení u ostatních typů poskytovatelů si zajistí kraj podle vlastního plánu.

S ohledem na očekávaný objem nákupu, který pravděpodobně nebude pokrývat celkovou poptávku, bude Ministerstvo zdravotnictví postupovat při redistribuci tak, že nebude zásobovat takové zařízení, které indikuje zásoby na 2 a více týdnů provozu (se zohledněním spotřeby uplynulého týdne).

Primárně se tedy Ministerstvo zdravotnictví pokusí zásobit všechna zařízení (u kterých bude mít gesci) na minimálně jeden týden provozu dopředu, neboť centrální nákup bude probíhat kontinuálně s objednávkami učiněnými každý týden. Zařízení, které nedostane dodávku respirátorů v první várce, ji může dostat ve druhé várce a naopak.

Tímto způsobem se po dobu asi 3 týdnů vždy na krátkou dobu provozu zajistí omezené množství jednotlivým poskytovatelům, které by však mělo na nezbytné úkony vystačovat. Situace s dodávkami respirátorů by se posléze po asi 3 týdnech měla stabilizovat.

 
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 10.3.2020 / 10.3.2020
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém