Orientační nabídka


 

Ústecký kraj uspořádal veletrh Jak na společné vzdělávání

Ústecký kraj uspořádal v prostorách Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem veletrh „Jak na společné vzdělávání“. Hlavním cílem akce bylo nabídnout učitelům, ředitelům škol, ostatním pedagogickým pracovníkům a široké veřejnosti, zejména rodičům žáků a studentům pedagogických oborů, z celého Ústeckého kraje nové informace z oblasti společného vzdělávání.
Tisková zpráva ze dne 11. listopadu 2021
veletrh Ústecký kraj
 

 
 
Letošní ročník veletrhu v reakci na aktuální situaci nesl podtitulek „Co nám covid dal a vzal“, jelikož vzdělávání byla jedna z oblastí, na kterou měla epidemie onemocnění covid-19 nejsilněji dopad. Veletržním programem se jako červená nit prolínala tato témata: jakým způsobem vzdělávání žáků se speciálními potřebami opatření spojená s epidemickou situací zasáhla, jaké nové problémy do této oblasti přinesla, ale i co nového školy, pedagogické pracovníky, ale i rodiče a žáky samotné naučila. 

Řešení dopadu epidemických opatření na vzdělávání vidí jako závažné a důležité téma i radní Ústeckého kraje pro oblast strategie přípravy a realizace projektů - Fond spravedlivé transformace, fondy MŽP, MMR a jiných, Iva Dvořáková, kterou zaujala zejména přednáška Stanislava Štecha z katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zaměřená na dopady distanční výuky na rodiče a jejich postoj ke školnímu vzdělávání jejich dětí. Přednášku navštívila a celou akci pozitivně hodnotila také Zdenka Vachková, předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje. Pro návštěvníky veletrhu však byly připraveny i další zajímavé semináře. Po úvodním slově Jindry Zalabákové, radní Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu, odstartoval bohatý program složený z tematických seminářů, přednášek a sdílení příkladů a poznatků z praxe zabývajících se problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, a to nejen z důvodu handicapu nebo znevýhodnění, ale pozornost byla zaměřena také na cílené speciální vzdělávací přístupy k žákům nadaným.

S výstupy České školní inspekce z distanční výuky seznámil účastníky Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor, vedoucí služebního úřadu ČŠI. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia, člen expertní skupiny pro vytváření vize českého školství Strategie 2030+ a autor knihy "Učit jde i jinak aneb školství je jak stařenka o holi" věnoval svou přednášku tématu výuky pro život osobní, profesní a občanský. Lenka Kocourková z Ministerstva zdravotnictví ČR a Iva Kašpárková z Fokusu Labe, z. ú., představily systém péče o duševní zdraví u dětí a mladých lidí v Ústeckém kraji. Oblasti duševního zdraví žáků se ve svém semináři věnovala také Helena Kotová z České asociace streetwork, z. s.  Problematiku distanční výuky žáků s poruchou autistického spektra prezentovaly Jana Zapletalová z Edukliniky a Martina Brhelová, ředitelka Speciální základní školy a Praktické školy, Ústí nad Labem. Rozsáhlou přednášku na téma vzdělávání nadaných žáků připravily Tereza Beníšková z Pedagogicko-psychologická poradny Kadaň, Gabriela Jedličková, koordinátorka pro oblast nadaných projektu ÚK IKAP B2 a Dana Hádková z badatelské akademie Datel. Logopedické pomůcky využívané v základních školách a speciálních základních školách představila Václava Tomická a Lenka Reinhartová. Oblasti rozvoje čtenářské strategie se ve svém semináři věnovala Michaela Hlaváčová ze Základní školy Dobřany.

Během celého dne probíhala v předsálí konferenčních místností prezentace výrobců, prodejců, nakladatelství a dalších organizací, které se zabývají výrobou pomůcek a poskytováním služeb v oblasti společného vzdělávání. Návštěvníci tak měli možnost prohlédnout si, vyzkoušet i zakoupit pomůcky a vzdělávací materiály, publikace atd.

Organizátoři jsou přesvědčení, že informace a zkušenosti prezentované na veletrhu usnadní vzdělávání a začleňování dětí a žáků s handicapem do běžného vzdělávacího proudu a bude mít pozitivní přínos pro efektivní podporu dětí a žáků nadaných.

Veletrh „Jak na společné vzdělávání“ je realizován v rámci projektu „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jeho realizaci zajišťuje odbor podpory podnikání, inovací a transformace ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy.

link EU
 

a
Za Ústecký kraj veletrh zahájila radní Jindra Zalabáková (vpravo)

 

a
Přítomna byla i krajská radní pro oblast projektů Iva Dvořáková (vpravo) a předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zdenka Vachková (vlevo) 

 

a
Pro návštěvníky veletrhu bylo nachystáno mnoho zajímavých přednášek

 

a
V předsálí konferenčních místností probíhala prezentace výrobců, prodejců, nakladatelství a dalších organizací, které se zabývají výrobou pomůcek a poskytováním služeb v oblasti společného vzdělávání

 

  
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 11.11.2021 / 11.11.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém