Orientační nabídka


 

Ústecký kraj vyhlašuje Dotační program Obchůdek 2021+

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 1. 11. 2021 vyhlášení Dotačního programu Obchůdek 2021+, v rámci kterého mohou být z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu podpořeny malé prodejny ve venkovských obcích. Žádosti budou přijímány od 6. do 20. prosince 2021 do 12 hodin.
Tisková zpráva ze dne 10. listopadu 2021
Obchůdek
 

 
 
Účelem programu je udržení provozu maloobchodu v obcích do 1000 obyvatel, nebo v obcích do 3000 obyvatel, jejichž místní části mají méně než 1000 obyvatel a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající do CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách. Prodejci mohou nárokovat uznatelné výdaje za období od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021, přičemž dotace pokryje maximálně 70 % celkových uznatelných výdajů. Celková předpokládaná částka určena pro tento program je tři mil. Kč. 

„Ústecký kraj tak může ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu pokrýt náklady prodejen až do výše 100 tisíc korun, mezi které mohou patřit například výdaje na zaměstnance, nájem, telekomunikace či chod bezhotovostních plateb,“ uvedl Michal Kučera, radní Ústeckého kraje pro regionální rozvoj, zemědělství a rozvoj venkova.

Důležité informace pro žadatele:
Před podáním žádosti si důkladně pročtěte Zásady programu a další informace. Vše je dostupné zde:

Po ukončení příjmu žádostí bude probíhat jejich hodnocení a projednání v Zastupitelstvu Ústeckého kraje. Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků je 31. 1. 2022.

Konzultační místo a kontakty:
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Obor regionálního rozvoje, oddělení regionálního rozvoje
- Jana Červinková, tel.: 475 657 602, e-mail: cervinkova.j@kr-ustecky.cz
- Ing. Jan Kadraba, tel: 475 657 559, e-mail: kadraba.j@kr-ustecky.cz

Konzultace doporučujeme uskutečnit v dostatečném časovém předstihu před vypršením termínu odevzdání žádosti, nejpozději pět pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti.
 
Zodpovídá: Bc. Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 10.11.2021 / 10.11.2021 | Zveřejnit od: 10.11.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém