Orientační nabídka


 

Ústecký kraj vyhlašuje dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2023“

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje připravil oproti původnímu předpokladu vyhlášení dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2023“. Reaguje tím na zpoždění výzev v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) a zvýšený zájem subjektů z území kraje o dotace.
Tisková zpráva ze dne 9. března 2023
Dotace začínající podnikatelé
 

 
 
„Operativně jsme zareagovali a využili časový prostor vzniklý posunem výzev v rámci OP ST a učinili ve zrychleném režimu všechny administrativní kroky k tomu, abychom podpořili podnikatele v našem regionu prozatím alespoň z finančních prostředků Ústeckého kraje,“ komentovala rozhodnutí o vyhlášení dotačního programu Iva Dvořáková, členka rady Ústeckého kraje.

Po osmé tak mohou začínající podnikatelé požádat o finanční podporu z dotačního programu, jehož cílem je rozvoj podnikatelského prostředí regionu. Podat žádost lze od 10. 4. 2023 do 15. 5. 2023. 
 
O dotaci pro rok 2023 může požádat každý malý začínající podnikatel, který má sídlo nebo bydliště v Ústeckém kraji, získal podnikatelské oprávnění k danému předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu nebo v roce předchozím (tj. 2023 nebo 2022) a splní podmínky programu. V rámci dotačního programu bude připraveno k přerozdělení úspěšným žadatelům 4 000 000 korun.
 
Maximální částka, kterou může podnikatel od kraje získat, je 200 000 korun, minimální pak 50 000 korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu.

Více informací naleznete na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz v sekci „Dotace – Oblast podpory podnikání, inovací a transformace – Programové dotace – Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje  Podpora začínajících podnikatelů“ nebo na on-line semináři pro žadatele, který se uskuteční dne 5. 4. 2023 od 15 hodin.
 
Zodpovídá: Bc. Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 9.3.2023 / 9.3.2023 | Zveřejnit od: 9.3.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém