Orientační nabídka


 

Ústecký kraj vytváří odbornou platformu pro odvětví chemie

tt
Na krajském úřadu se uskutečnilo setkání hejtmana Oldřicha Bubeníčka s představiteli krajské hospodářské komory a významných chemických společností v Ústeckém kraji. Cílem bylo představit záměr vytvoření odborné platformy pro odvětví chemie.
 

 
 

Jedním z cílů takové platformy je projednávání strategických záměrů v oblasti chemického průmyslu v kraji.

V úvodu zdůraznil hejtman dlouhodobé tradice chemického průmyslu v kraji. „Ústecký kraj je  základnou těžebního průmyslu, energetiky a chemického průmyslu v republice. Restrukturalizace těchto odvětví bohužel i přinesla vysokou nezaměstnanost a další negativní faktory. Potýkáme se například s nedostatkem zájemců o studium technických oborů a přírodních věd,“ zmínil Oldřich Bubeníček.

Postavení chemicky orientovaného kraje má i evropskou dimenzi, kraj je členem Evropské sítě chemických regionů (ECRN). V rámci této sítě existují možnosti spolupráce s chemickými podniky v rámci celé Evropy, síť spolupracuje s Výborem regionů.

Hejtman rovněž vyjádřil podporu záměru „chemické platformy“ a zájem o spolupráci s chemickými podniky. „Nová vláda, která vzejde z výsledku nadcházejících předčasných parlamentních voleb musí věnovat více pozornosti našemu kraji. To vnímám i jako jeden z předpokladů vyjádření zájmu o zjištění konkrétních potřeb chemických podniků. Výsledkem se může stát aktivnější a systematická spolupráce chemických firem na regionální úrovni a možnost prezentace jejich zájmů i na evropské úrovni,“ dodal hejtman.

Jeho slova potvrdil i předseda Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje František Jochman, který iniciativu k založení „chemické platformy“ srovnal se vznikem Paktu zaměstnanosti, který na úrovni kraje zastřešuje aktivity směřující k řešení problémů s vysokou nezaměstnaností.

Schůzky se zúčastnili reprezentanti odvětví chemie v kraji. Jmenujme společnosti Unipetrol, Českou rafinérskou, Spolchemii, Lovochemii a další severočeské firmy, vysoké školy a ústavy, jejichž účast a zájem na založení nové platformy potvrdil svojí účastí i předseda Svazu chemického průmyslu (SCHP) ČR Ladislav Novák.

Účastníci se shodli na potřebnosti setkávání a výměny informací a názorů. „Je užitečné nastavit pravidelnost setkávání se státní správou a samosprávou na úrovni kraje, s výzkumnými ústavy a vysokými školami, které mají vazby na chemický průmysl,“ uvedl Jan Dlouhý ze Spolchemie.

Platforma by měla umožnit všem zúčastněným do budoucna vystupovat společně, obhajovat společné aktivity, vyjednávat podmínky dalšího rozvoje odvětví a zejména pomoci udržet konkurenceschopnost sektoru chemie, jak zdůraznil ředitel SCHP ČR Ladislav Novák. „Významnost Ústeckého kraje tkví i v tom, že je jediným českým zástupcem České republiky v ECRN. Je to jedna z cest, jak získat prostředky na rozvoj tohoto významného odvětví,“ řekl v diskuzi ředitel SCHP.

Dalšími faktory, které hovoří ve prospěch ustavení „chemické platformy“, je sousedství Ústeckého kraje se Saskem, aktivity vedoucí ke zlepšování kvality životního prostředí a podíl na společenské odpovědnosti chemických firem za rozvoj kraje.

 

Kontakt:

RNDr. Zdeněk Rytíř, oddělení tiskových informací

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.:   +420 475 657 703

Mob.:+420  602 409 704   

               Mail:   rytir.z@kr-ustecky.cz

aa

ww
Hejtman Oldřich Bubeníček, předseda KHK František Jochman  a ředitelka KHK Martina Francírková

ss
Setkání se zúčastnil i náměstek hejtmana Stanislav Rybák (vlevo), o zahájení se postaral hejtman Oldřich Bubeníček a předseda KHK František Jochman

gg

uu

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 23.10.2013 / 23.10.2013
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies