Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Ústecký kraj vyzývá k předkládání návrhů strategických projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace

 
Spravedlivá transformace - ÚK
Ústecký kraj vyhlašuje Výzvu k předkládání návrhů strategických projektů v rámci připravovaného Operačního programu Spravedlivá transformace. Jejím cílem je identifikovat projekty s významným transformačním dopadem do území Ústeckého kraje, které po vyhodnocení a splnění podmínek pro strategický projekt budou zahrnuty do Plánu spravedlivé územní transformace.
Tisková zpráva ze dne 31. března 2021
 

 
 

Návrhy strategických projektů mohou žadatelé předkládat do 30. dubna 2021. Bližší informace a dokumenty k výzvě, včetně kontaktních údajů, se nachází na webových stránkách Regionální stálé konference Ústeckého kraje (RSK ÚK). 

Cílem Operačního programu Spravedlivá transformace (OP ST) je podpořit území Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje, která se z důvodu procesu transformace na klimaticky neutrální ekonomiku potýkají se závažnými socioekonomickými problémy. Podpora tzv. uhelných regionů bude zaměřena zejména na vytváření nových pracovních míst, pomoc pracovníkům při přechodu do jiných odvětví a obnovu území po těžbě či v návazném průmyslu. Finanční alokace operačního programu je 40 miliard korun a prostředky budou poskytnuty nad rámec ostatních fondů EU.

Základním dokumentem pro poskytování podpory z OP ST je tzv. Plán spravedlivé územní transformace (PSÚT), který zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s kraji. Zařazení strategických projektů do PSÚT zakládá předpoklad (nikoliv nárok) pro financování z OP ST (při splnění dalších podmínek). 

Současně Ústecký kraj ve spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje a územními partnery zpracovává krajský Plán transformace, který představuje základní strategické východisko pro transformaci kraje s využitím prostředků Fondu pro spravedlivou transformaci. 

Kontaktní osoba:
Ing. Jana Nedrdová
vedoucí oddělení uhelné regiony, odbor strategie, přípravy a realizace projektů
e-mail:
nedrdova.j@kr-ustecky.cz; fst@kr-ustecky.cz; tel.: 475 657 944

 
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 31.3.2021 / 31.3.2021

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém