Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Ústecký kraj zavádí opatření pro rozvoj sociálních služeb

 
logo ÚK
Strategie rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje vznikla jako dokument vypracovaný Pracovní skupinou rozvoje sociálních služeb v reakci na nedostatečné financování sociálních služeb ze strany státu a rostoucí finanční zátěže Ústeckého kraje jako zřizovatele. Závěry budou použity pro další kroky vedoucí k rozvoji sociálních služeb, jako je zavádění standardů či evaluace.
Tisková zpráva ze dne 13. ledna 2014
 

 
 

„Ústecký kraj jako zřizovatel 14 příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb se dlouhodobě potýká se značnou finanční zátěží v této oblasti, a to zejména v důsledku státní dotační politiky od změny financování sociálních služeb (s účinností nového zákona od 1.1.2007). Nemůžeme ovšem neustále snižovat zátěž šetřením. Přijetím maximálně možných úsporných opatření by došlo k útlumu a stagnaci rozvoje sociálních služeb, dále by byly financovány pouze opravy majetku Ústeckého kraje v rozsahu havarijních stavů, což by mělo  v budoucnu vliv na nárůst v oblasti investic,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček.

Proto rada kraje ustavila pracovní skupinu, která zpracovala Strategii rozvoje sociálních služeb s cílem minimalizovat dopady krácení dotací MPSV ČR pro jednotlivé příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti sociální na rozpočet zřizovatele. Při zpracování tohoto materiálu se vycházelo z dostupných demografických údajů, ze zkušeností s provozovanými zařízeními sociálních služeb, poznatků o jejich technickém stavu a analýzy poptávky po sociálních službách dle jednotlivých typů zařízení.

Přijaté závěry reagují na vývoj počtu žádostí o umístění dle jednotlivých cílových skupin, sledují kriteria efektivnosti a maximální hospodárnosti provozu a využitelnosti objektů zařízení a současně i otázku zaměstnanosti v lokalitě, případně dochází i k návrhu na změnu cílové skupiny, kde se zařízení nachází.

Radní pro oblast sociálních věcí Martin Klika k tomu dodává: „Část objektů, ve kterých jsou poskytovány pobytové sociální služby, je vysoce ekonomicky náročná na provoz a vynaložené prostředky na opravy a udržování těchto budov přesto nevedou k naplnění ani k přiblížení standardu na ubytování. Proto se budeme řídit doporučeními nerozšiřovat zřizovatelské funkce o další zařízení sociálních služeb pro seniory, dokončení transformačních procesů, opuštění památkově chráněných budov, snižování energetické náročností budov a snižování provozních nákladů a ekologické zátěže.“

Strategie obsahuje dva materiály. Část „Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informace o možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem) bude využita jako výchozí materiál k dalším krokům kraje v oblasti poskytování sociálních služeb (rozvoj sociálních služeb, evaluace, zavádění standardů). Část „Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (situační přehled)“ je zpracována jako podklad pro realizaci investičních záměrů v oblasti pobytových zařízení zřizovaných Ústeckým krajem a realizaci záměrů dalšího poskytování sociálních služeb v příspěvkových organizací zřizovaných krajem v oblasti sociální.

Doplňující informace

Ústecký kraj převzal zřizovatelské funkce příspěvkových organizací poskytující sociální služby zákonem č. 290/2002 Sb. Dále byl dne 3.9.2008 schválen převod činností poskytovaných příspěvkovými organizacemi Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sociálních služeb na Ústecký kraj, který je začal s účinností od 1. 1. 2009 zajišťovat prostřednictvím jím nově zřízené příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace.

K  1.1.2013 byl Ústecký kraj zřizovatelem 15 příspěvkových organizací v oblasti sociální

-         Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace

-         Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace

-         Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace

-         Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace

-         Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, příspěvková organizace

-         Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

-         Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace

-         Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

-         Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace

-         Domov důchodců Meziboří, příspěvková organizace

-         Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

-         Ústav sociální péče Nová Ves v Horách, příspěvková organizace

-         Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova, příspěvková organizace

-         Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace

-         Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

 

K 1. 1. 2014 došlo ke sloučení příspěvkové organizace Ústav sociální péče Nová Ves v Horách a Domov“Bouřňák“ Háj u Duchcova. Příspěvková organizace nese nový název – Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace.

Kontakt:

Mgr. Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí

Kancelář hejtmana

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.:   +420 475 657 726

Mob.:+420 737 203 666

Mail:   hanackova.m@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 13.1.2014 / 13.1.2014

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém