Orientační nabídka


 

Úvodní slovo k dotační politice Ústeckého kraje

Ústecký kraj si je vědom své odpovědnosti za rozvoj tohoto kraje, a proto realizuje vlastní dotační politiku, která je zaměřena na podporu veřejně prospěšných činnosti.
 

 
 

Dotační politika Ústeckého kraje
 

Ústecký kraj si je vědom své odpovědnosti za rozvoj tohoto kraje, a proto realizuje vlastní dotační politiku, která je zaměřena na podporu veřejně prospěšných činnosti. Hlavní cíle dotační politiky kraje jsou:

 • zlepšení kulturního, vzdělávacího a společensko-hospodářského rozvoje a životních podmínek

 • zlepšení kvality života a mezilidských vztahů

 • rozvoj a zvýšení spolupráce v kraji

 • rozvoj cestovního ruchu včetně rehabilitace turistických atraktivit

 • překonání problémů souvisejících se znečištěním prostředí

 • společné financování rozvojových projektů v kraji.

Zastupitelé Ústeckého kraje se na svém zasedání dne 24.4.2002 shodli na principech poskytování dotací:

 1. Zásady upravují v návaznosti na zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytování dotací fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území Ústeckého kraje (dále jen „ kraje“).

 2. Dotací se rozumí výdaj z rozpočtu kraje ve smyslu § 10, odst. 1, písm. i) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Dotace se poskytuje ve výběrovém řízení na základě předloženého projektu.

 4. Na poskytnutí dotace není právní nárok.


Zásady dotační politiky
, zmíněné v bodě 1), zní:

 1. Dotace je určena pro fyzické a právnické osoby v oblasti veřejných služeb s působností na území Ústeckého kraje.

 2. Zastupitelstvo Ústeckého kraje určí pro příslušný kalendářní rok konkrétní dotační tituly vycházející z Programu rozvoje Ústeckého kraje.

 3. Zastupitelstvo Ústeckého kraje určí v rozpočtu na příslušný rok celkovou částku určenou na dotační tituly.

 

Zásady dotační politiky Ústeckého kraje

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 22.7.2002 / 24.3.2006
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies