Orientační nabídka


 

Uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z ROP Severozápad

mapa
 

 
 

Dne 23. 7. 2014 došlo k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad mezi Ústeckým krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Na základě této smlouvy by Ústecký kraj měl získat dotaci ve výši téměř 98 mil. Kč.

 

Cyklostezka Ploučnice je jednou ze čtyř páteřních cyklistických tras v Ústeckém kraji. Stezka má nadregionální charakter a tvoří spojnici mezi Ústeckým a Libereckým krajem. Celkové výdaje na realizaci projektu převyšují 110 mil. Kč. V rámci projektu byla vybudována cyklostezka v trase Děčím - Starý Šachov, konkrétně se jedná o pět dílčích úseků:

- Úsek "Oblouková - Zimní stadion" Děčín (0.074 km)

- Úsek "A" Děčín - Březiny (3.828 km)

- Úsek "B" Soutěsky - Benešov n.Pl. (2.888 km)

- Úsek"C" Benešov n.Pl. - Františkov n.Pl. (1.920 km)

- Úsek"D" Františkov n.Pl. - Starý Šachov (2.042 km)

Díky vybudování dosud chybějící kvalitní a bezpečné cyklistické komunikace jsou vytvořeny podmínky pro další rozvoj kvality dopravní obslužnosti a propojení města Děčín s jeho spádovou oblastí. Projekt si rovněž přispívá ke zvýšení podílu cyklistické dopravy a v neposlední řadě zabezpečení bezpečnost cyklistů.

CTPL

 
Zodpovídá: Ing. Pavel Hajšman
Vytvořeno / změněno: 24.7.2014 / 24.7.2014
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém