Orientační nabídka


 

Územní studie Jezero Milada

milada
Krajský úřad Ústeckého kraje, jako orgán územního plánování příslušný dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) k pořizování územně plánovacích podkladů, pořídil Územní studii Jezero Milada.

 
 
 

Obsahem územní studie je návrh využití území, vycházející z priorit státu a kraje, zakotvených v platných územně plánovacích nástrojích (Politika územního rozvoje ČR, Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje), zkoordinovaný se stávajícími hodnotami území a potřebou ochrany přírody a krajinného rázu území jezera Milada. Územní studie prověřila a vyhodnotila známé, případně aktuálně zjištěné a připravované záměry v území, posoudila míru využití území v kontextu širších územních vazeb a zohlednila specifika a potřeby přilehlého zájmového území ve správním území měst a obcí Ústí nad Labem, Trmice, Chabařovice a Řehlovice. Cílem územní studie je podpora vzniku plnohodnotné polyfunkční příměstské krajiny se zdůrazněním složky rekreace a koordinace řešení využití území v územně plánovacích dokumentacích obcí v řešeném a zájmovém území.

V souladu s § 30 odst. 5 stavebního zákona byla dne 17.2.2021 schválena pořizovatelem možnost využití Územní studie Jezero Milada jako podkladu k pořizování územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

 

Odkazy


 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém