Orientační nabídka


 

ÚZEMNÍ STUDIE krajiny a veřejného prostrantsví

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
metodický pokyn a návod MMR
 

Odkazy


 
 

Odbor územního plánování MMR vydal ve spolupráci s MŽP metodický pokyn „Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností“. Odbor územního plánování MMR rovněž vydal metodický návod pro pořízení a zpracování územní studie veřejného prostranství. Tento metodický návod lze využít všude tam, kde je třeba podrobněji řešit veřejná prostranství, tzn. nejen v těch stávajících (náměstí, parky…), ale i v rozvojových plochách (např. pro bydlení).

Najdete také na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje.

Územní studie krajiny pro správní obvod ORP je možné financovat z Integrovaného regionálního operačního programu, konkrétně ze specifického cíle 3.3 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje“. Výzva na podporu územních studií byla vyhlášena 8.10.2015; ukončení příjmu žádostí je 31.3.2017. Více informací o této výzvě naleznete na Strukturální fondy EU - Výzva č. 9 Územní studie.

Rovněž i územní studie na veřejná prostranství (v souladu s územním plánem), je možné financovat z výše uvedeného specifického cíle, a to pro vybraná území vašeho správního obvodu, tedy např. i pro veřejné prostranství obce ve vašem správním obvodu.

V případě dotazů k financování dokumentů územního rozvoje (územní plány, změny územních plánů, regulační plány, územní studie) z Integrovaného regionálního operačního programu, kontaktujte Ing. Ilonu Kunešovou z MMR - oddělení územního rozvoje, odbor územního plánování.

 
Zodpovídá: Ing. Claudia Skálová
Vytvořeno / změněno: 8.3.2016 / 8.3.2016 | Zveřejnit od-do: 8.3.2016-31.3.2017
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém