Orientační nabídka


 

Územní studie Krušné Hory - archiv dokumentů

Logo
Krajský úřad Ústeckého kraje (KÚÚK ÚPS), jako orgán územního plánování příslušný dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) k pořizování územně plánovacích podkladů, pořídil Územní studii Krušné hory - Ústecký kraj

 
 
 

Územní studie prověřuje možnost využití území Krušných hor s velkou přírodní hodnotou a to jak území vhodné pro rekreaci, či naopak k ochraně přírodních, kulturních, urbanistických a jiných hodnot, zároveň vytipovává lokality s možným potenciálem pro rozvoj území s vhodným způsobem využití. Řešení vychází ze stávajících prostorových vazeb v území a dochovaných historických hodnot a charakteru oblasti Krušných hor.

Územní studie Krušné hory - Ústecký kraj byla dne 26. 2. 2020 v souladu s ust. § 30 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), schválena pořizovatelem jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

 
 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém