Orientační nabídka


 

Územní studie - prověření aktuálnosti - archiv dokumentů

seznam dotčených studií a metodický pokyn MMR - ÚÚR

 
 
 

Podle § 30 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. pořizovatel nejpozději do 8 let od posledního vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti prověří aktuálnost jejího řešení a v případě možnosti dalšího využití územní studie zajistí o této skutečnosti vložení dat do evidence, jinak ministerstvo, popřípadě jím pověřená organizační složka státu, údaje o územní studii z evidence vypustí.

V následujícím roce, po nabytí účinnosti § 69 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb. pořizovatel nejpozději do 8 let od vložení územní studie do národního geoportálu územního plánování a následně vždy do 8 let prověří její aktuálnost a v případě kladného výsledku prověření zajistí vložení dat o této skutečnosti do národního geoportálu územního plánování, jinak územní studii z národního geoportálu územního plánování vypustí.

Metodický pokyn a seznam dotčných územních studií naleznete na stránkách ÚÚR.

 

Odkazy


 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Územní plánování a stavební řád > Územní plánování > METODICKÁ ČINNOST > METODIKY > Územní studie - prověření aktuálnosti

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém