Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

V domovech pro seniory a v nemocnicích vykonávají žákyně i studentky tu nejcennější zkoušku života, uvědomuje si ředitelka VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most

 
Roušky škola Most
Zrušené veškeré školní i mimoškolní aktivity až do konce června. Místo příprav na maturity se v útrobách školy šijí roušky ve velkém. I takto vypadá momentálně život na VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most. Zaběhlý režim vystřídal ten nouzový. A ač nejsou pedagogové se svými žáky a studenty v každodenním osobním kontaktu, jsou jim velkou oporou.
Tisková zpráva ze dne 22. dubna 2020
 

 
 

Ředitelka Jitka Hašková přiblížila, jak v těchto dnech funguje chod školy. „Fungujeme v omezeném režimu. Učitelé mají home office, ale dochází podle potřeby i do školy. Realizujeme výuku na dálku různými způsoby. Jedním z nich je Microsoft Office Teams, což je výuka v určité dny od 8 do 12 hodin. Další formy jsou Google Classroom, Moodle, Bakaláři či práce s elektronickými učebnicemi,“ popsala ředitelka Hašková s tím, že provozní pracovníci fungují ve střídavém režimu, aby fungovala všechna dílčí pracoviště.

Paní ředitelko, je duben a v tomto čase by už normálně začínaly praktické zkoušky/maturity.
Ano. Na maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria (týká se VOŠ) se připravujeme. Žáci a studenti se učí jako obvykle. Finišují přípravy materiálů a připravují se na praktické části maturitních a závěrečných zkoušek. Odevzdávají maturitní práce, pro absolutoria finišují s dokončením absolventských prací. Učitelé konzultují přípravy ke zkouškám, píší posudky a učí. Je to pro ně náročnější časově i obsahově. A ještě k tomu zvládají nové formy výuky. Mají pevné osobní režimy a fungují velmi dobře. Chválím je a děkuji jim. Vážím si jich, protože byť s obavami, pochybnostmi a určitým napětím přistupují k novým způsobům práce, ale přistupují! Mají rádi své žáky/studenty, nenechají je na "holičkách", v nejistotě, podporují, jsou jim velikou oporou a průvodcem
novou online školou. Jak žáci a studenti, tak učitelé se poznávají v novém osobním rozměru.

Jaké největší „akce“ jste museli zrušit?
Zrušili jsme všechny akce do konce školního roku. Jeden lyžařský a tři vodácké výcviky, jeden zahraniční výjezd žáků do Anglie a jeden kurz výchov pro studenty VOŠ. Od září se chceme vrátit do normálu, ale nejsme schopni všechny zrušené kurzy zrealizovat v jiném termínu. Bohužel jsme zrušili i celostátní kolo SOČ v Mostě, kterým jsme byli spolu s SŠT Velebudice Most partnerem.

Řešíte také otázky rodičů? Například jak to bude s maturitami či přijímáním žáků do prvních ročníků.

Ano, dotazy na tato témata jsou. Zejména u přijímacích zkoušek, zda budeme dělat pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika ověřování talentu. Odpovídám tedy ano, ve zkrácené formě budeme. Rodiče mohou navštívit naše webové stránky, kde máme všechny základní a aktuální informace.

 

Pomáháte nějak mimoškolně? Mám na mysli šití roušek pro domovy seniorů nebo další, v této nelehké době, smysluplné aktivity.

Máme školní „šicí dílnu", kde vyrábíme roušky. Nejprve to bylo pro potřeby našich pracovníků a jejich rodiny, posléze pro nemocnici, domovy seniorů, dětský domov. Předáváme je do jednoho centra v Mostě, tam je dál předávají potřebným. Dále jsou podle nařízení vlády z března 2020 a podle krizového zákona na výzvu hejtmana Ústeckého kraje povoláváni žáci a studenti oborů zdravotnických, sociálních a pedagogických do pracovního režimu do nemocnic a domovů seniorů. V tomto režimu máme tři desítky studentů. Počítáme s nárůstem, zatím jsou pracovní smlouvy uzavírány od března do konce dubna. Jak to bude dále, nevím. Zapojené žákyně a studentky do tohoto režimu vcházely s velkými obavami, strachem a první kroky pro ně nebyly lehké, ale zpětná vazba je velmi dobrá. Vedení zařízení je chválí, pracují zodpovědně a dodržují všechna předepsaná hygienická a bezpečnostní opatření. Obdivuji je, skláním se před nimi a myslím, že tímto vykonávají nejcennější zkoušku svého života. Ve výuce mají veliké úlevy, často mají uzavřené předměty a pracujeme s nimi individuálně.

01
Ve škole vznikla provizorní „šicí dílna“. Na snímku vedoucí vychovatelka DM Karin Mitková (žehlí) a kuchařka Daniela Vnenčáková (šije)

02

Vedoucí učitelka praktického vyučování na SZŠ Mgr. Věra Hordějčuková předala manažerce mosteckého Hospicu krabici plnou roušek, které vyrobila Adéla Zvolánková, žákyně oboru Praktická sestra 2. ročník se svojí maminkou.


 

 


 
Zodpovídá: Bc. Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 22.4.2020 / 22.4.2020 | Zveřejnit od: 22.4.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém