Orientační nabídka


 

V jakém stádiu je jednání o úpravě svahů nad silnicí do Hřenska, na kterou hrozí pádem kameny?

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Odpověď pro Mladou frontu Dnes (Milan Osvaag)
 

 
 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Mladá fronta Dnes (Milan Osvaag) ze dne  17. 5. 2004

 

Dotaz (v původním znění):

1. V jakém stádiu je jednání o úpravě svahů nad silnicí do Hřenska, na kterou hrozí pádem kameny?

2. Je už jasné kdo bude akci platit?

3. Kdo platí semafory a jejich údržbu? Jestliže kraj, kolik stojí?

 

Souhrnná odpověď:

Na základě zákona o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb.), je Krajský úřad Ústeckého kraje, jako příslušný silniční správní úřad, povinný zjišťovat zdroje ohrožování silnic I. třídy. Z tohoto důvodu Krajský úřad Ústeckého kraje zajišťuje monitorování skalních masivů na silnici I/62 v úseku Děčín - Hřensko prostřednictvím smluv o dílo s odbornými organizacemi, které monitoring provádějí. V případě zjištění zdroje ohrožení silnice nařídí silniční správní úřad provozovateli nebo vlastníku komunikace jeho odstranění. Vzhledem k signalizaci zdroje ohrožení u pilíře P-31, které už v roce 2003 zjistila odborná organizace, vyzval Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) k řešení nestability tohoto skalního bloku, bezprostředně ohrožující silnici č. I/62. ŘSD ČR v součastné době na vlastní náklady zajišťuje jednak nepřetržitý monitoring napojený na signalizaci pro průjezd vozidel v ohroženém úseku a zároveň zajišťuje zpracování projektové dokumentace k sanaci uvedeného skalního bloku. Nicméně, proti provedení sanace se ŘSD ČR odvolalo a v současné době dosud není rozhodnuto, kdo by měl realizaci sanace uhradit.

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 28.5.2004 / 28.5.2004 | Zveřejnit do: 28.6.2004
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém