Orientační nabídka


 

V Lukavci proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku

Letošní ročník krajského kola soutěže Vesnice roku zná své vítěze. Vesnicí roku 2022 se v Ústeckém kraji stala obec Lukavec (okres Litoměřice), kde proběhlo také slavnostní předání ocenění a stuh, které jsou pro soutěž charakteristické. Ocenění převzali zástupci obcí z rukou hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera.
Tisková zpráva ze dne 15. srpna 2022
a
 

 
 
Soutěž Vesnice roku je pro obce ideální příležitostí, jak se představit lidem zvenčí, pochlubit se novinkami, zapojit fantazii v přípravě zajímavé prezentace, stmelit kolektiv místních a především zabojovat o prestižní titul. Vesnice roku není soutěží krásy jednotlivých obcí – směrodatné je, jak se obec stará o společenský život, svoje vlastní aktivity, historii nebo o životní prostředí. Všechny tyto aspekty musí obec skloubit, aby se stala vítěznou a obci Lukavec se to v konkurenci dalších 13 obcí z Ústeckého kraje podařilo nejlépe a může se pyšnit titulem Vesnice Ústeckého kraje roku 2022. Obec si kromě hlavního ocenění – zlaté stuhy – odnesla také 1 milion korun do obecního rozpočtu a postup do celostátního finále soutěže.

Kromě hlavní ceny – zlaté stuhy pro vítěznou obec v krajském kole – se ještě udělují stuhy: modrá (za společenský život), bílá (s ohledem na zapojení dětí a mládeže do chodu obce), oranžová (za spolupráci obce a zemědělského subjektu) a zelená (za péči o zeleň a životní prostředí). Modrou stuhou byla v letošním roce oceněna obec Křešice (okres Litoměřice), oranžovou stuhou obec Slatina (okres Litoměřice) a zelenou stuhou obec Dolní Poustevna (okres Děčín). Bílá stuha se v letošním roce neudělovala z důvodu nízkého počtu soutěžících obcí. 

Součástí soutěže Vesnice roku jsou i další ocenění, která dovolují vyzdvihnout i další zajímavé aktivity obcí: 

▪ Cena naděje pro živý venkov (obec Křešice)
▪ Zlatá cihla – kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu (obec Lukavec, revitalizace zámku Lukavec)
▪ Zlatá cihla – kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby (obec Dolní Poustevna, nástavba sportovní haly s ubytovacími možnostmi)
▪ Diplom za vzorné vedení obecní knihovny (obec Modlany)
▪ Diplom za vzorné vedení obecní kroniky (obec Trnovany)
▪ Diplom za péči o kulturní dědictví (obec Dolní Zálezly)
▪ Diplom za komplexní řešení dopravní infrastruktury (obec Jetřichovice)
▪ Diplom za udržování hasičských tradic (obec Libkovice pod Řípem)
▪ Diplom za architektonické řešení sběrného dvora (obec Líšťany)
▪ Diplom za inovativní řešení obce (obec Modlany)
▪ Diplom za spolek na obnovu památek (obec Nová Ves v Horách)
▪ Diplom za úpravu středu obce s odkazem na historii (obec Patokryje)
▪ Diplom za příkladné vedení lesní školky (obec Srbská Kamenice)
▪ Diplom za obnovu cest a stromových alejí (obec Trnovany)

Obyvatelé vítězné obce Lukavec
Obyvatelé vítězné obce Lukavec měli z ocenění obrovskou radost

Zástupci vítězné obce Lukavec při přebírání ocenění
Zástupci vítězné obce Lukavec při přebírání ocenění (zprava: starosta obce Tomáš Šenfeldr, hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller a náměstek ministra pro místní rozvoj Radim Sršeň)

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller
Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller

Starostové oceněných obcí
Starostové oceněných obcí (zleva: Dana Stránská - obec Slatina, Tomáš Šenfeldr - obec Lukavec, Michal Mančal - obec Křešice a Robert Holec - obec Dolní Poustevna)


Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, ukázat rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem “Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice”. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.
 
Zodpovídá: Bc. Jan Nový
Vytvořeno / změněno: 15.8.2022 / 15.8.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies