Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

V roce 2015 se Ústecký kraj zaměří na podporu a analýzu dobrovolnictví

 
logo ÚK
V pátek 5. prosince oslavíme mezinárodní den dobrovolnictví. Rok 2015 je také Evropskou komisí pojmenován jako Evropský rok rozvoje. Ústecký kraj proto bude sledovat ekonomický přínos a stav dobrovolnictví v sociálních službách a zdravotnické oblasti.
 

 
 

V roce 2015 se zaměříme na zjišťování stavu tzv. organizovaného dobrovolnictví, a to ve dvou oblastech: sociálních službách a ve zdravotnictví.  Cílem šetření v Ústeckém kraji je sledovat počty služeb, do kterých jsou dobrovolníci zapojováni; počty dobrovolníků a rozsah dobrovolnických hodin. Jedním z výstupů ročního šetření bude zjištění ekonomického přínosu dobrovolnických činností ve službách. V oblasti sociálních služeb se bude sledovat a zjišťovat rozsah zapojení dobrovolníků do péče o seniory, o zdravotně postižené, o znevýhodněné rodiny s dětmi a o osoby v sociálně vyloučených lokalitách. V zdravotnické oblasti je cílem zapojení dobrovolníků poskytující psychosociální podporu pacientům ve zdravotnických zařízeních, jako jsou nemocnice, léčebny, kojenecké ústavy apod.

Dobrovolníci jsou pro sociální služby přínosem a mohou plnit při poskytování služeb významnou úlohu. Oproti jiným oblastem dobrovolnictví jsou sociální služby specifické svým rozsahem, klientelou i samotným cílem služby Ve většině případů je tímto cílem překonání nějakého handicapu, integrace klienta do většinové společnosti, nebo alespoň zmírnění jeho vyloučení. Jako osoba, která není zaměstnancem, může být dobrovolník klientovi blíže nejen geograficky, ale také věkově či mentálně díky svým specifickým zkušenostem, zájmům. Výhodou dobrovolníků je, že nejsou profesionálními sociálními pracovníky, což v některých případech může bourat bariéry mezi ním a klientem, nebo pomáhat udržet klientovi vědomí jeho osobní důstojnosti a hodnoty.

Realizátorem analýzy současného stavu dobrovolnictví je RADA dobrovolnických center Severozápad. RADA spojuje od roku 2007 dobrovolnická centra, programy a projekty na území Ústeckého a Karlovarského kraje a jejím posláním je rozvíjet dobrovolnictví, informovat a motivovat veřejnost k dobrovolnické činnosti a podporovat prestiž dobrovolnictví a dobrovolníků v našem regionu. Výstup šetření zmapuje hodnotu dobrovolnictví v sociálních službách a ve zdravotnictví a bude podkladem pro vznik systematické podpory dobrovolnictví v Ústeckém kraji.

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 4.12.2014 / 4.12.2014

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém