Orientační nabídka


 

V Rumburku prezentoval Ústecký kraj a Krajská zdravotní starostům z regionu Šluknovského výběžku záměry ohledně rozvoje rumburské nemocnice

Ve čtvrtek 26. května 2022 uspořádal Ústecký kraj a Krajská zdravotní, a. s. (KZ) setkání nejvyššího vedení akciové společnosti i samosprávného celku se starosty z regionu Šluknovského výběžku. Cílem bylo poskytnout starostům ucelené a komplexní informace ohledně plánovaného rozvoje rumburské nemocnice, která patří pod Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem. Součástí diskuse byla rovněž prezentace o činnosti Zdravotnické záchranné služby v tomto regionu, krajské příspěvkové organizace.
Tisková zpráva ze dne 27. května 2022
KZ, a. s.
 

 
 

Setkání inicioval člen Rady Ústeckého kraje s gescí pro oblast zdravotnictví Radim Laibl a zúčastnili se ho představitelé Ústeckého kraje a Krajské zdravotní, a. s., na úrovni nejvyššího vedení. Představitelé měst a obcí Šluknovského výběžku se sešli v Domě kultury Střelnice v Rumburku v počtu přes 30 účastníků. Prezentace s informacemi z tohoto setkání uvádíme přílohou této tiskové zprávy.

Ústecký kraj zastupovali hejtman Jan Schiller, radní pro zdravotnictví Radim Laibl (moderátor diskuse) a předseda výboru pro zdravotnictví Milan Rychtařík. Za vedení Krajské zdravotní, a. s., se diskuse účastnili předseda představenstva Ondřej Štěrba, generální ředitel Petr Malý a ředitel rumburské nemocnice Michal Tichý. Přítomen byl i ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o., Ilja Deyl.

„Vedení Ústeckého kraje jasně a opakovaně deklaruje, že rozvoj a zkvalitnění nabízených zdravotních služeb v našem regionu je jednou z hlavních priorit. Stranou nezůstává ani Šluknovský výběžek a Rumburk, kde plánujeme několik investic na zlepšení komfortu a dostupnosti zdravotní péče pro obyvatele regionu a přilehlého okolí. Prvním krokem bylo začlenění rumburské nemocnice pod správu KZ. Nyní se zaměřujeme na přípravu nutné rekonstrukce budovy nemocnice, výstavbu Emergency, včetně nového přístrojového vybavení. Součástí plánů je také vylepšení zázemí pro výjezdovou základnu naší krajské Zdravotnické záchranné služby. Pro mě je nejdůležitější, že starostové slyšeli od nejpovolanějších osob skutečný stav situace, aby nebyl prostor pro nějaké spekulace. Své sliby ohledně rozvoje rumburské nemocnice rozhodně splníme,“ shrnul účel setkání Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

„Setkání se starosty jsme uspořádali proto, aby měli informace přímo od zdroje, a chceme v těchto setkáních i do budoucna pokračovat,“ doplnil hejtmana Radim Laibl, krajský radní pro zdravotnictví, který toto setkání inicioval.

„Jednání bylo velmi účelné a konstruktivní. Vyjasnili jsme si řadu stanovisek a možná i vyvrátili nejasnosti, které na veřejnosti kolovaly. Opravdu chceme stavět, rekonstruovat a provádět modernizaci rumburské nemocnice. Osobně budu rád, když se takováto jednání budou ještě opakovat,“ okomentoval čtvrteční schůzku předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ondřej Štěrba.

„V projektu modernizace rumburské nemocnice jsme udělali určité změny, protože nám původně vyčleněné finance z důvodů růstu nákladů ve stavebnictví nestačily. Předpokládáme, že práce by mohly být zahájeny na konci letošního roku nebo na začátku roku příštího. První pacienti by v nových prostorách mohli být na přelomu let 2023 a 2024. Celkové investované náklady za 1. etapu by se měly pohybovat kolem 400 milionů korun a 2. etapy kolem 350 milionů korun,“ upřesnil aktuální informace generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Petr Malý.

Kromě projekčních příprav na rekonstrukci a dostavbu budovy nemocnice je ve druhé etapě připravována také rekonstrukce vily, která má být využita na ubytovací kapacity pro zaměstnance, administrativu a provozní prostory. V rámci modernizace celého areálu bude řešeno také navýšení parkovacích kapacit a umístění heliportu.

Rumburská nemocnice je součástí Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako pracoviště odštěpného závodu a od roku 2021 spadá pod správu akciové společnosti Krajská zdravotní, jejímž stoprocentním akcionářem je Ústecký kraj.

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller
Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller

 

Setkání inicioval krajský radní pro oblast zdravotnictví Radim Laibl
Setkání inicioval krajský radní pro oblast zdravotnictví Radim Laibl

 

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Petr Malý
Hovoří Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Petr Malý

 

Předseda krajského výboru pro zdravotnictví Milan Rychtařík
Předseda krajského výboru pro zdravotnictví Milan Rychtařík

 

Setkání vedení Ústeckého kraje a Krajské zdravotní se starosty Šluknovského výběžku v Rumburku

 

Setkání vedení Ústeckého kraje a Krajské zdravotní se starosty Šluknovského výběžku v Rumburku

 

Setkání vedení Ústeckého kraje a Krajské zdravotní se starosty Šluknovského výběžku v Rumburku

 

Setkání vedení Ústeckého kraje a Krajské zdravotní se starosty Šluknovského výběžku v Rumburku

 

Setkání vedení Ústeckého kraje a Krajské zdravotní se starosty Šluknovského výběžku v Rumburku

 
Zodpovídá: Ing. Martin Volf
Vytvořeno / změněno: 27.5.2022 / 27.5.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém