Orientační nabídka


 

V Ústí nad Labem se konala Ekologická olympiáda žáků středních škol

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem, příspěvková organizace, ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Tilia Krásná Lípa a Fakultou životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně organizovaly o ve dnech 22. až 24. října 2021 krajské kolo Ekologické olympiády žáků středních škol.
Tisková zpráva ze dne 27. října 2021
s
 

 
 
V pátek odpoledne o půl čtvrté proběhlo slavnostní zahájení soutěže za účasti mnoha významných hostů z řad vedení Fakulty životního prostředí UJEP (FŽP), Ústeckého kraje a města Ústí nad Labem. Poté následoval v aule Centra přírodovědných a technických oborů UJEP (CPTO) vědomostní test se 100 otázkami a 30 poznávacími vzorky. Večerní program byl vyplněn nabídkou studijních programů FŽP, instruktáží k praktickému úkolu, který na soutěžící čekal v sobotu odpoledne a nakonec byla pro účastníky nachystána zajímavá přednáška v podání Miloslava Kolenatého na téma "Antropocén aneb velké zrychlení".

V sobotu dopoledne probíhal první praktický úkol, který se zabýval veřejným míněním na téma kvality života obyvatel města Ústí nad Labem se zaměřením na životního prostředí, zeleň ve městě, MHD apod. Druhý praktický úkol byl soutěžícím zadáván odpoledne po zhruba hodinové exkurzi v prostorách CPTO. Úkol byl zaměřen na revitalizaci areálu kampusu UJEP. Soutěžící museli kampus projít, zmapovat jeho současný stav (zeleň, komunikace, mobiliář apod.) a navrhnout jeho revitalizaci. V kampusu se realizují některé stavby, po jejichž dokončení bude upraveno i jejich okolní prostranství. Návrhy soutěžících tak mohou být a ve finále i budou cenným podkladem pro připravovanou projektovou dokumentaci těchto prostor. Po večeři pak byly pro studenty připraveny do pozdních hodin další doprovodné soutěže. Celkem se tedy studenti mohli kromě hlavní soutěže zúčastnit i 6 dobrovolných doprovodných soutěží o drobné ceny (akční hra v ulicích města, houby, nerosty, dřeviny, šišky a pecky). 

V neděli proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen nejlepším soutěžícím za účasti předsedy Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva Ústeckého kraje Tomáše Kirbse. S průběhem, náplní i atmosférou akce vládla jak mezi účastníky, tak pořadateli spokojenost, což podtrhuje celkovou úspěšnost akce.

Zdroj: Jaroslav Černý, Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, p. o.

s
Ve dnech 22. - 24. 10. 2021 proběhlo v Ústí nad Labem krajské kolo ekologické olympiády

 

s
Slavnostního zahájení olympiády se zúčastnila krajská radní Jindra Zalabáková (druhá zleva) i 1. náměstkyně hejtmana Lubomíra Mejstříková (čtvrtá zleva)

 

s
Na slavnostním vyhlášení výsledků a předání cen byl přítomen předseda Výboru pro životní prostředí ZÚK Tomáš Kirbs

vítězové krajského kola
V krajském kole olympiády zvítězili žáci z Gymnázia Kadaň (foto: Mgr. Ivan Bílek, Gymnázium Kadaň)

 
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 27.10.2021 / 27.10.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém