Orientační nabídka


 

Valná hromada schválila aktivity Inovačního centra Ústeckého kraje

001
Inovační centrum Ústeckého kraje jako platforma pro podporu inovací a spolupráce mezi výzkumnou sférou a podnikateli zahajuje svou činnost. Na krajském úřadě se sešli všichni zakladatelé, kterými jsou Ústecký kraj, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajská hospodářská komora, aby na valné hromadě schválili finanční plán do konce roku, ale především koncepci činnosti na rok 2016.
Tisková zpráva ze dne 27. listopad 2015
 

 
 

Jednotlivé partnery na valné hromadě zastupovali náměstek hejtmana RSDr. Stanislav Rybák, prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. a Ing. František Jochman. Nechyběl ani ředitel centra Ing. Tomáš Siviček. Hlavními body bylo schválení koncepce činnosti do konce letošního roku a představení cílů a plánů na rok 2016. Pro poslední měsíc roku 2015 to jsou zejména administrativní a právní kroky nezbytné k zahájení vlastní práce. Hlavním úkolem pro rok následující je příprava nabídky služeb, které bude inovační centrum poskytovat, a zahájení realizace projektu Smart akcelerátor. Projekt by měl výrazně napomoct nastartování činnosti centra, jeho etablování v regionu, ale také přinést nové poznatky a inovativní metody práce prostřednictvím aktivit vzdělávání. Zároveň by měl oživit marketingové aktivity kraje s důrazem na oblast výzkumu, vývoje a inovací.

Jedním z prvních a klíčových výstupů inovačního centra bude administrace a realizace inovačních voucherů. Vouchery mají napomoct přenosu poznatků a technologií z akademického sektoru do podniků. Centrum bude hlavním kontaktním místem pro konzultace a příjem žádostí.

Dále centrum začne nabízet ve spolupráci s partnery celou řadu poradenských služeb v oblasti inovací, podnikání, ochrany duševního vlastnictví.

Inovační centrum Ústeckého kraje vzniklo s cílem podpořit inovační potenciál ekonomiky podporou spolupráce subjektů výzkumu, výrobního a nevýrobního sektoru, inovačních aktivit zejména nových, malých a středních podniků. Sídlí v areálu univerzity v Ústí nad Labem. Více o jeho činnosti naleznete na www.icuk.cz.


 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 27.11.2015 / 27.11.2015 | Účinnost od-do: 1.12.2015-1.1.2016
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém