Orientační nabídka


 

Vánoční soutěž Ústeckého kraje

Pojďte s námi soutěžit a současně vyprávět vánoční příběh Ústeckého kraje! V závěru roku, v kouzelném období adventu, jsme si pro vás připravili nenáročnou fotosoutěž! A co je Vaším úkolem? Vyfotit fotografii, která podle vás co nejlépe vystihuje "co pro vás znamenají Vánoce".
jjk
 
Kdy:
6.12.2021 17:00 - 7.1.2022 10:00
Kde:
https://www.facebook.com/events/1260309251138235?ref=newsfeed
Pořadatel akce:
Ústecký kraj
 

fasf

 

Téma
: Co pro mě znamenají Vánoce?

Datum trvání: 6. prosinec 2021 – 7. leden 2021

PRAVIDLA A PODMÍNKY FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE:

1) Organizátor soutěže je Ústecký kraj.

2) Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, která se v souladu s těmito pravidly rozhodne účastnit soutěže (dále jen „soutěžící“), je starší 18 let a má trvalé bydliště na území Ústeckého kraje.

3) Ze soutěže budou vyloučeni ti účastníci, kteří řádně nesplní požadované podmínky soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže fotografie, které by nějakým způsobem urážely dobré mravy, etnika, menšiny či náboženské skupiny. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyhodnotit, zda fotografie odpovídá soutěžnímu tématu a požadovanému formátu. Pokud fotografie tyto podmínky nesplňuje, bude organizátorem zamítnuta, nebude publikována a nebude možné pro ni hlasovat. O zamítnutí či schválení fotografie bude autor neprodleně informován e-mailem.

4) Účastí v soutěži soutěžící stvrzuje svůj souhlas s podmínkami soutěže.

5) Soutěž je otevřená pro digitální fotografie na téma "Co pro mě znamenají Vánoce?". Své fotografie mohou soutěžící přihlásit přes emailovou adresu omk@kr-ustecky.cz v období od 6. do 27. prosince 2021 do 10:00 hodin. Do zprávy je nutné uvést jméno, adresu trvalého bydliště a rok narození (pro ověření podmínek soutěže, tyto údaje nebudou zveřejněny). Po zaslání fotografie na uvedený email obdržíte odpověď od organizátora.

6) Jeden soutěžící může přihlásit pouze jednu soutěžní fotografii. 

7) Fotografie přihlašujte ve formátu JPG, minimální požadované rozlišení je 1200 x 800 px, maximální velikost souboru 1 MB. Všechny soutěžní fotografie budou pro účely hlasování uveřejněny na facebookovém profilu Ústeckého kraje a v události soutěže na Facebooku.

8) Soutěžící zasláním fotografie do soutěže poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci organizátora soutěže a soutěže samé. Soutěžící zasláním fotografie do soutěže souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže, ale i v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení, s právem udělit podlicenci.

9) Účastí v soutěži soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů (v rozsahu bodu 5 těchto pravidel) pro účely organizace této soutěže [dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)].

10) Soutěžící zasláním fotografie do soutěže prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií a/nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie dotýkat. Soutěžící si není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění. Soutěžící prohlašuje, že případné nároky třetích osob, vzniklé v souvislosti s přihlášením a uveřejněním fotografie do soutěže uhradí na vlastní náklady.

11) Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok. Organizátor může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených fotografií nebo o jejich vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o fotografie pohoršující, neetické, nebo pokud mu to ukládá právní předpis).

12) Soutěž potrvá v termínu od 6. prosince 2021 do 7. ledna 2022. Zasílat příspěvky lze v období od 6. do 27. prosince 2021 do 10:00 hodin včetně. Následně, tj. v době od 27. prosince 2021 do 7. ledna 2022 do 10 hodin včetně, bude probíhat hlasování o nejlepší fotografii formou sbírání "likes". Hlasování bude ukončeno poslední soutěžní den v 10:00 hodin. Vyhrávají 3 fotografie s největším počtem hlasů ("likes").

13) Organizátor výslovně upozorňuje hlasující, že hlasy ("likes"), které jednotlivé soutěžní fotografie obdrží po termínu, jsou neplatné. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v týdnu od 10. do 14. ledna 2022.

14) Autoři tří fotografií s největším počtem hlasů ("likes") získají vánoční  balíček plný regionálních dobrot od Ústeckého kraje, kalendář na rok 2022 a publikaci České středohoří od Ludmily Hájkové.

★ FACEBOOKOVÁ UDÁLOST SOUTĚŽE

★ FACEBOOK ÚSTECKÉHO KRAJE


Těšíme se na Vaše příspěvky!

gg
Autoři tří fotografií s největším počtem hlasů ("likes") získají vánoční  balíček plný dobrot od Ústeckého kraje, kalendář na rok 2022 a publikaci České středohoří od Ludmily Hájkové

 

 

Typ akce:
  • Úřední akce
Zodpovídá: Bc. Jan Nový
Vytvořeno / změněno: 6.12.2021 / 6.12.2021
 
 

Výpis akcí dle názvu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém