Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Vánoční výhody pro zaměstnance KÚ ÚK

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Odpověď pro DNES
 

 
 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ MFDNES (redul@mafra.cz) ze dne  11.12.2003

 

Dotaz (v původním znění):

Jak je to s 13. platy a jejich výši, mimořádné volno a případné další dárky a výhody pro pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

Odpověď:

Ad 13. platy: Zaměstnancům KÚ ÚK náleží jeden další plat, a to v souladu s Nařízením vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí - konkrétně § 10a. V současné době se výše tohoto dalšího platu poskytuje ve výši dle Nařízení vlády, vydaného vždy pro každý konkrétní rok - pro letošní rok NV č. 582/2002 Sb., článek II.- polovina částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok.

 

Z nařízení vlády č. 253/1992 Sb § 10a:

Zaměstnanci náleží  v každém  pololetí kalendářního roku další  plat, pokud v něm odpracuje alespoň  65 dnů u jednoho zaměstnavatele v témže pracovním poměru, neskončí-li  tento pracovní poměr  v prvním pololetí  před 31. květnem  nebo před 30. červnem, odpracuje-li zaměstnanec stanovený počet dní až v červnu, a ve druhém pololetí před 30.  listopadem nebo před 31. prosincem, odpracuje-li  zaměstnanec  stanovený  počet  dní  až  v  prosinci. Splnění  podmínky   trvání  téhož  pracovního   poměru  k jednomu zaměstnavateli  se  nevyžaduje,  dojde-li  ke změně zaměstnavatele a k  přechodu  práv  a  povinností  z  pracovněprávních  vztahů na základě zákona.

 

Ad mimořádné volno - během vánočních svátků je zaměstnancům KÚ ÚK umožněno čerpat řádnou dovolenou, pokud na ni mají nárok, s tím, že během vánočních svátků bude běžný provoz ve dnech 22. a 23.12. V úředních dnech 29. a 31.12. bude zajištěn nezbytný chod podatelny. V pátek 2.1.2004 bude úřad zavřen.

 

Ad další dárky a výhody – Žádné dárky ani jiné výhody zaměstnanci krajského úřadu nedostanou ani nebudou čerpat.

 

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz

 

 

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 18.12.2003 / 18.12.2003 | Zveřejnit od-do: 18.12.2003-18.1.2004

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém