Orientační nabídka


 

Veletrh Jak na společné vzdělávání se věnoval aktuálním otázkám ve školství

Ve středu 9. listopadu pořádal Ústecký kraj v prostorách Univerzity J. E. Purkyně další ročník veletrhu „Jak na společné vzdělávání“. Akce byla určena pedagogům, ředitelům škol, ostatním pedagogickým pracovníkům, ale i široké veřejnosti, zejména rodičům žáků a studentům pedagogických oborů, z celého Ústeckého kraje. Veletrh nabídl nové informace z oblasti společného vzdělávání.
Tisková zpráva ze dne 10. listopadu 2022
Veletrh se zabýval aktuálními otázkami ve školství
 

 
 
Smyslem veletrhu bylo mimo jiné předat účastníkům informace, které jim usnadní vzdělávání a začleňování dětí se speciálně vzdělávacími potřebami do běžného vzdělávacího proudu. Účastníci měli možnost seznámit se s novými trendy, metodami i příklady dobré praxe a získat nové zkušenosti.

Během celého dne probíhala v předsálí konferenčních místností prezentace výrobců, prodejců, nakladatelství a dalších organizací, které se zabývají poskytováním služeb v oblasti vzdělávání a nabízejí pomůcky, učebnice, programy a aplikace pro podporu a zlepšení výuky. Návštěvníci tak měli možnost si všechny tyto nabízené produkty nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet v praxi.

Veletrh slavnostně zahájila krajská radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková, která ve své úvodní řeči vyzdvihla zejména náročnou práci pedagogických pracovníků a zdůraznila důležitost kvalitního vzdělávání pro celkový rozvoj regionu. 

Po zahájení akce následovala řízená diskuze věnovaná aktuálním otázkám ve školství a výhodám meziresortní spolupráce, které se zúčastnil náměstek ministra školství pro řízení sekce vzdělávání a mládeže Jan Mareš, vedoucí oddělení rozvoje dětí a mládeže MŠMT Simona Marešová, náměstek ministra kultury Milan Němeček a jako odborní experti exministryně školství Kateřina Valachová a Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia.

Další příspěvky byly věnovány oblasti vzdělávání nadaných žáků, žáků s odlišným mateřským jazykem a cizincům, postupům při práci s žáky se vzdělávacími problémy a problémy v chování a dalším oblastem společného vzdělávání. Pozornost byla věnována, ale i dalším zajímavým tématům školství jako například rozvoj kritického myšlení, mezinárodní spolupráci, mediálnímu a informačnímu vzdělávání. V neposlední řadě byla v rámci veletrhu představena databáze a půjčovna pomůcek pro školy a rodiče. 

Letošní ročník veletrhu zaznamenal stejně jako v minulých letech velký zájem a ze strany návštěvníků byl velmi pozitivně hodnocen.

Veletrh Jak na společné vzdělávání je realizován v rámci projektu Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji. Tento projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jeho realizaci zajišťuje odbor podpory podnikání, inovací a transformace ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy.

sponzorský vzkaz
 

úvodní řeč
Úvodní řeč pronesla radní Jindra Zalabáková

 

Veletrh se zabýval aktuálními otázkami ve školství
Veletrh se zabýval aktuálními otázkami ve školství

 

Během celého dne probíhala v předsálí konferenčních místností prezentace výrobců, prodejců, nakladatelství
Součástí akce byla i prezentace výrobců, prodejců, nakladatelství a dalších organizací zaměřujících se na oblast školství

 


 
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 10.11.2022 / 10.11.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies