Orientační nabídka


 

Venkov chce být také smart

Smart Venkov
Proč by měla být chytrá jenom města a venkov „ostrouhat“? Odborníci z několika fakult Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem si na téma chytrého venkova posvítili. Na rozdíl od měst prochází venkov odlišným vývojem a pouhé okopírování použití „smart city“ řešení a doporučení je omezeno řadou faktorů. Koncept chytrého venkova navzdory tomu usiluje o zamezení zaostávání venkova za městy a ukazuje, že to jde. Města s venkovem by měly vytvářet integrovaný funkční celek.
Tisková zpráva ze dne 26. dubna 2021
 

 
 

Tým odborníků z UJEP ve spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Národní sítí Místních akčních skupin ČR zpracoval publikaci Koncept Chytrého venkova, která reaguje na existující problémy, trendy a rozvojové příležitosti pro venkovské obce. Součástí konceptu je zmapování oblastí pro následné vytvoření chytrých, resp. smart řešení, která mohou napomoci rozvoji  prostoru mimo městské osídlení, aby si udržel atraktivitu v konkurenci s městy a byl stále místem, kde se dobře žije. 

Koncept chytrého venkova zpracovává charakteristiky současného venkova a přístupy k jeho rozvoji. Reflektuje přitom pojetí chytrého venkova na základě vyjádření expertů, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají z různých úhlů pohledu. Vymezuje zároveň koncepční oblasti v podobě procesů, trendů a opatření do budoucna.

Autoři publikace dospěli k názoru „... že není nutné uvažovat o konceptu Chytrého venkova jako o zcela novém přístupu. Technologická řešení problémů totiž nedokážou holisticky pokrýt veškeré rozvojové potřeby venkova. Jde spíše o obohacení stávajících přístupů k rozvoji venkova založených na aktivizaci místních aktérů, využití místních zdrojů a použití integrovaných přístupů a optimalizovaných technologických i netechnologických řešení.“ 

Petr Hlaváček, jeden z hlavních autorů publikace dodal: „Řešení daných problémů nemůže probíhat jen prostřednictvím unifikovaných procesů, ale je třeba zapojit místní komunitu a společně hledat cesty, jak řešit potřeby obcí. Zároveň moderní technologie mohou řešení problémů posunout výrazně vpřed.“ 

Koncept Chytrý venkov nebude ležet „v šuplíku“. Stal se východiskem pro zpracování metodiky Chytrého venkova a podkladem pro připravované školení zástupců místních akčních skupin a obcí, které by jim mělo napomoci nejen ve tvorbě rozvojových strategií, ale zvláště v rozhodování, jaká chytrá řešení jsou optimální a odpovídají podmínkám místních komunit a obcí. 

Vznik publikace, následný vývoj metodiky Chytrého venkova a školicí workshop pro zástupce místních akčních skupin a obcí jsou hlavní aktivity, které jsou plánovány v rámci projektu Chytrý venkov: udržitelný rozvoj venkova s využitím Smart řešení (TL03000066), který je realizován od května 2020 do dubna 2022. Projekt je podpořen v rámci programu ÉTA Technologickou agenturou České republiky.

Připravila: Mgr. Jana Kasaničová, kancléřka a tisková mluvčí

01
Schéma Chytrého venkova v pojetí konceptu

 

 
Zodpovídá: Bc. Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 26.4.2021 / 26.4.2021 | Zveřejnit od: 26.4.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies