Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Majetek a dražby

 

Veřejná dražba dobrovolná - Administrativní budova č.p. 48 s pozemky v Mostě-Velebudicích

 
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: Administrativní budova č.p. 48 s pozemky v Mostě - Velebudicích

 

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace, www.krajskamajetkova.cz

Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy@krajskamajetkova.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  17.337.000,- Kč

Dražební jistota: 1.733.700,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 15.200.000,- Kč

                                  

Termín dražby:  26. 1. 2021 - NEVYDRAŽENO, nový termín nebyl dosud stanoven


Prohlídky:


Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov:

pozemek: st. 78/18 o výměře 713 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba: Velebudice, č. p. 48, administrativa, stavba stojí na pozemku: st. 78/18
pozemek: p.č. 395/6 o výměře 7811 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
pozemek: p.č. 395/7 o výměře 6968 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
obec Most, k. ú. Skyřice, zapsaných na LV č. 3772 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj.

  

Popis a foto nemovitosti:

Administrativní budova je umístěná na severním okraji areálu SŠT Most. Budova má obdélníkový tvar a plochou střechu. Má 9 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Přístupná je ze vstupní haly. Dispozičně a konstrukčně je objekt ponechán dle zásad navržených v projektové dokumentaci. Dispoziční i konstrukční trojtakt chodbového typu. Konstrukce železobetonová monolitická do bednění. Plášť tvoří jednak železobetonové ztužující stěny štítu s obkladem pískovcovými deskami, čelní fasáda je obložena zavěšeným pláštěm z „boletických panelů“ se dřevěnými okny plášťovanými hliníkem, vybavenými hliníkovými meziokenními žaluziemi. Dispoziční řešení je navrženo jako budova s buňkovými kancelářemi, příčky jsou demontovatelné, přemístitelné.

Pozemek p. č. 395/6 navazuje na stavební pozemek pod administrativní budovou, jedná se částečně o zpevněnou plochu (komunikace a parkoviště).

Pozemek p. č. 395/7 se nachází v mírném svahu a navazuje na pozemek p. č. 395/6 a je zatravněn.

 

Veřejná dražba dobrovolná - Administrativní budova č.p. 48 s pozemky v Mostě-Velebudicích

Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 14.8.2020 / 28.1.2021

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém